Uzun ünlü nedir, Uzun ünlü ne demek

Uzun ünlü; bir dil bilgisi terimidir.

  • Ses süresi uzun olan ünlü, uzun sesli, uzun vokal: Âlem, âdet gibi

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme., uzun vokal, uzun sesli) Ses süresi uzun olan ünlü: Âlem, âdet, hâlâ, ilmî medeni, millî, mîde, ilân ve benzeri

Gramer anlamı:

Boğumlanma süresi normal bir ünlünün süresinden daha uzun olan yahut normal uzunluktaki iki ünlünün boğumlanma süresini içine alan ünlü: / a / ı / / i / o // u // ö // ü / ve benzeri Türkiye Türkçesinde yabancı kelimelerde yer alan ünlüler dışında uzun ünlü yoktur. Ancak, Türkçenin çok eski devirlerinde ister aslî ister ses değişmeleri sonucu olsun, uzun ünlülerin varlığı bilinmektedir: ab «av», aç- «acıkmak», bar «var», ot «ateş», beş «beş», üç «üç», süt «süt», yok «yok» ve benzeri Bugün bu uzunlukları veya bu uzunlukların daha önceki devirlerde var olduğunun görüntülerini (Çuv. *kanat > sunat “kanat”, *kök > kavak “mavi” tört > tavatta “dört” ve benzeri) Türkmen, Çuvaş, Yakut, Halaç lehçelerinde de buluyoruz. Bu türlü uzunluklar Anadolu ağızlarında da yer yer süregelmektedir. Uzunlukların bir kısmı da özellikle ağızlarda ve konuşmalarda ünlü, ünsüz düşmelerinden ve ses kaynaşmalarından oluşmuştur: ağabey > ãbi , var mı? > va-mı? daha > da, ağlama > alama, bu gün > bön ve benzeri

 

İngilizce'de Uzun ünlü ne demek? Uzun ünlü ingilizcesi nedir?:

long vowel

Uzun ünlü kısaca anlamı, tanımı:

Ünlü : Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

Vokal : Ünlü. İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses. Sesle ilgili.

Alem : Simge. Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.

Adet : Sayı. Tane.