Uzun boylu nedir, Uzun boylu ne demek

Uzun boylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Boyu uzun olan.
 • Derinlemesine, ayrıntılarıyla.
 • Uzun süre

"Uzun boylu" ile ilgili cümle

 • "Demek ki o kadar uzun boylu düşünmeye lüzum yoktu." - K. Korcan
 • "Karakolda uzun boylu sıkıştırdılar." - S. F. Abasıyanık

Uzun boylu kısaca anlamı, tanımı:

Boylu : Boyu benzerlerinden uzun olan. Boyu olan.

Derin : Uzun süren. Yüzeyden içeri inen. Dip. Ayrıntılı. İçten gelen. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Yoğun. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan.

Ayrıntı : Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.

Uzun : Ayrıntılı. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.

Süre : Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri.

Derinlemesine : Ayrıntılı olarak, derinliğine.

Uzun boylu ile ilgili Cümleler

 • Uzun boylu musun?
 • O oldukça uzun boylu.
 • "Uzun boylu olmak harika olmalı." "Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten o kadar harika değil. Kafanı tavana çarpmaya devam edersin."
 • Uzun boylu adam tiksindirici bir biçimde güldü.
 • Ali benim kadar uzun boyludur.
 • Soluk tenli uzun boylu bir adam odaya girdi ve Tom'un yanına oturdu.
 • Tom'un uzun boylu olduğunu düşünüyorum.
 • O uzun boylu ve şişman ve o her zaman meşgul.
 • Tom, Dan'dan daha uzun boylu ama Tim gruptaki en uzun boylu adam.
 • Çok uzun boylu insanlar genellikle hantal olabiliyor.
 • Uzun boylu kadın güzeldir.
 • Uzun boylu adam, yakasına pembe bir karanfil takmıştı.
 • Uzun boylu bir çocuk kapıda duruyor.
 • Uzun boylu kadın kahverengi atı dinliyor.
 

Diğer dillerde Uzun boylu anlamı nedir?

İngilizce'de Uzun boylu ne demek? : adj. tall

Fransızca'da Uzun boylu : grand/e

Almanca'da Uzun boylu : adj. aufgeschossen