Uzun diş nedir, Uzun diş ne demek

Uzun diş; bir teknik terimidir.

  • Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan ve bir ek bileziğiyle bir ters somunu alacak uzunlukta açılmış vida

Uzun diş kısaca anlamı, tanımı:

Uzun dişli : Tamahkâr, açgözlü, hırslı.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Döndürme : Döndürmek işi, irca, tahvil.

Ekleme : Eklenmiş. Eklemek işi.

Ters : Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin aksi, karşıtı. Hayvan pisliği. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Gerekli olan duruma karşıt, zıt.

Somun : Yuvarlak ve şişkin ekmek. Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık.

Alacak : Alınması gerekli şey. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.

Uzunluk : Süre yönünden uzun olma durumu. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı.

Diğer dillerde Uzun diş anlamı nedir?

İngilizce'de Uzun diş ne demek? : n. tusk