Uzun hece nedir, Uzun hece ne demek

Uzun hece; bir dil bilgisi terimidir.

  • İçinde uzun ünlü bulunan hece: Âdet, kâtip gibi

Dil bilgisi olarak anlamı:

İçinde uzun ünlü bulunan hece: Nadir (okunuşu: nâdir) , zalim (zâlim) , fail (fail) , medeni (medenî) , salim (salim) , imdat (imdat) ve benzeri

Gramer anlamı:

Ünlüsü uzun olan hece: âlim (a-lim), inayet (ina-yet), mevcudiyet (mevcudiyet), rica (rica), ilmî (ilmi), ailevî (ailevi) ve benzeri Karşıtı kısa hece’dir.

Bilimsel terim anlamı:

Uzun okunan bir ünlüden sonra bir ünsüzün gelmesiyle oluşan hece, çok kez bir uzun bir kısa hece sayılır.

[Bakınız: kapalı hece]

Ünlü ile bitenlerden uzatılarak söylenen, okunan heceler: mazi, kâfi, dâhi, Nuri....

İngilizce'de Uzun hece ne demek? Uzun hece ingilizcesi nedir?:

long syllable

Osmanlıca Uzun hece ne demek? Uzun hece Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

memdut hece

Uzun hece anlamı, tanımı:

Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü.

Ünlü : Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

Adet : Sayı. Tane.