Var kuvvetiyle nedir, Var kuvvetiyle ne demek

Var kuvvetiyle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Var gücüyle

"Var kuvvetiyle" ile ilgili cümleler

  • "Sandalı var kuvvetiyle iterek içine bir lastik top çevikliğiyle atladı." - S. F. Abasıyanık

Var kuvvetiyle anlamı, tanımı:

Kuvvet : Şiddet, zor, cebir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Dayanıklı olma durumu. Güç. Bir ülkenin silahlı gücü.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti. Düşünce, niyet.

Var gücüyle : Olanca gücüyle, var kuvvetiyle.

Var : Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz. Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı. Elde bulunan her şey.