Varlık sebebi nedir, Varlık sebebi ne demek

  • Var oluşun sebeplerini irdeleyen ve araştıran düşünce, varlık nedeni

Varlık sebebi tanımı, anlamı:

Varlık : Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olan her şey. Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet. Önemli, yararlı, değerli şey.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav.