Vasıflılık nedir, Vasıflılık ne demek

  • Vasıflı olma durumu

Vasıflılık anlamı, tanımı:

Vasıflı : Nitelikli.

Vasıf : Nitelik.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.