Vasat nedir, Vasat ne demek

Vasat; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Orta.
  • Ortam

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Hücre kültür çalışmalarında kullanılan ve hücrelerin çoğalması veya yaşaması için gereksinim duyduğu her türlü makro ve mikro elementleri bünyesinde bulunduran çözeltiler, ortam.

İngilizce'de Vasat ne demek? Vasat ingilizcesi nedir?:

medium

Vasat kısaca anlamı, tanımı:

Vasati : Ortalama.

Orta : Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Orantı. Yeniçeri Ocağında tabur. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Ne büyük ne küçük, midi. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Ne uzun ne kısa, midi. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. İyi ile kötü arasındaki durum.

 

Ortam : Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

Vasat ile ilgili Cümleler

  • Onun İngilizcedeki yeteneği vasatın üzerinde.
  • Ali senin vasat erkeğin değil. O birçok erkeklerin hoşlandığı şeylerden hoşlanmaz ve birçok erkeğin yapmaktan hoşlandığı şeyleri yapmaktan hoşlanmaz.
  • vasattilar.

Diğer dillerde Vasat anlamı nedir?

İngilizce'de Vasat ne demek? : adj. everyday, fair, fair average, indifferent, mediocre, medium, par, undistinguished

Fransızca'da Vasat : moyen/ne, médiocre

Almanca'da Vasat : Mitte; Durchschnitt; Mittel

Rusça'da Vasat : n. середина (F), окружение (N), поясница (F)

adj. средний