Vassals türkçesi Vassals nedir

Vassals ingilizcede ne demek, Vassals nerede nasıl kullanılır?

Vassal state : Tabi devlet.

Vassal : Derbeyine bağlı kimse. Uyruk. Köle. Vasal devlet. Hizmetli. Kul. Vasal. Büyük bir hükümdara bağlı (küçük bir hükümdar ya da bey). Köle gibi. Bağımlı.

Vassalage : Derebeylik sistemi. Zeamet. Kulluk. Feodal sistemde toprak sahiplerinin yurtluk karşılığında, silahlı adamlarıyla askeri gücünü kendilerinden daha büyük ve daha güçlü toprak sahiplerinin hizmetine verdiği, zamanla babadan oğula geçerek bir tür tımara dönüşen düzen. Vasallık. Vasallar. Tımar. Derebeylik jüyesi.

Vassar : Michigan'da (abd) bir şehir. Poughkeepsie'de (new york, abd) bulunan kolej. Michigan eyaletinde şehir.

Advance canvass : Önyoklama. Üreticinin, satışları artırmak amacıyla kampanya yapacağı bölgedeki perakendecileri kampanya öncesinde ziyaret ederek desteklerini sağlamaya yönelik perakende reklamcılığında kullanılan etkinliği artırma tekniği.

Canvass : Sipariş toplamak. Anket yapmak. Soruşturmak. Gözden geçirmek. Görüşmek. Kamuoyu yoklaması yapmak. Propaganda yapmak. Seçmenleri dolaşarak oy istemek. Tartışmak. Reklam yapmak.

 

Canvassed : Gözden geçirmek. Seçmenleri dolaşarak oy istemek. Görüşmek. Sipariş toplamak. Kamuoyu yoklaması yapmak. Oy toplamak. Soruşturmak. Tartışmak. Reklam yapmak. Propaganda yapmak.

Canvasses : Gözden geçirmek. Tente. Seçmenleri dolaşarak oy istemek. Branda. Görüşmek. Propaganda yapmak. Reklam yapmak. Keten bezi. Kamuoyu yoklaması yapmak. Tartışmak.

Canvassers : Temsilci. Sipariş toplayan kimse. Oy tasnifiyle görevlendirilen memur. Plasiye. Propagandacı. Anketör.

Crevasse : Krevas. Buzul dili üzerinde görülen, koyağın dar, boğaz biçimindeki yerinden geçmesi ya da bir eğimkesintisini aşması sırasında oluşan boylamasına ve enlemesine derin çatlaklar, bk. enlemesine yarık. Krevase. Buzul yarığı. Çatlak. Yarık. Buzul-yarığı. Derin yarık. Buz yarığı.

İngilizce Vassals Türkçe anlamı, Vassals eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vassals ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lieges : Metbu. Amir.

Bond slave : Esir.

Employees : Personel. Adam. İşçi. Görevli. Eleman. Çalışanlar. Personeller. İşçiler.

Feudatory : Feodal. Tımarcı. Derebeylik idaresinde olan.

Bondman : Toprağa bağlı köylü. Esir. Kefil.

Bond servant : Bağlı hizmetçi. Kendisine ödeme yapılmadan hizmet verdirilen kimse.

 

Interdependent : Birbirine muhtaç. Birbirine bağlı olan. Birbirine bağlı. Birbirine bağımlı. Karşılıklı bağımlı.

Serf : Esir. İktisat, tarih alanlarında kullanılır. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan ya da başkasından satın alınan erkeklere verilen ad. Kölelik. Ortaçağ köylüsü. Derebeylik kölesi. Serf. Toprağa bağlı köle.

Creature : Kasnak. Yaratık. Bende. Abit. Alet olan kimse. Mahluk. Varlık. İnsan. Hayvan.

Confirmed : Onaylı. Yerleşmiş. Onaylanmış. Kökleşmiş. Tiryaki. Doğrulanmış. Doğrulanan. Alışkanlıklarını değiştirmez. Tasdikli.

Vassals synonyms : pablo casals, liege subject, in the bondage of vice, given to, liege, human being, follower, habitual, subject, addict, servile, drudged, servants, bondsman, employee, slavish, bondsmen, clucker, included, followers, gophers, chattel slave, freaks, liegeman, drudge, citizens, tribe, chattel, servant, vassal, bondservant, ancillary, nationality.

Vassals zıt anlamlı kelimeler, Vassals kelime anlamı

Leader : Başkan. Müşteri çeken ucuz mal. Gazetenin görüşünü yansıtan makale. Önayak. Bilgisayar, tarih alanlarında kullanılır. Baş. Bando şefi. Başmakale. Rehber. Lider.