Ventriculous türkçesi Ventriculous nedir

Ventriculous ingilizcede ne demek, Ventriculous nerede nasıl kullanılır?

Ventriculo cordectomie : Devokalizasyon. Ventrikülo kordektomi.

Ventriculocordectomy : Devokalizasyon. Ses oluşumunda önemli payı olan ses tellerinin kesilerek bölgedeki anatomo-fizyolojik fonksiyon kompozisyonunun bozulmasıyla hayvanın çıkardığı sesin ton ve gücünün belirli oranda azaltılması, ventrikülo kordektomi. Ventrikülokordektomi.

Ventriculography : Ventrikulogram. Vantrikülografi. Ventrikulografi.

Radionuclide ventriculography : Radyonüklid ventrikülografi. Radyonüklit ventrikülografi. Kalbin sintigrafi yöntemiyle görüntülenmesi.

Insufficientia proventriculorum simplex : Mikroflora ve faunada hipoaktivite. Geviş getirenlerdeki ön midelerdeki mikroflora ve faunanın mikrobiyal dengesinin ve biyokimyasal verimliliğinin bozulmasıyla belirgin sindirim bozukluğu, basit indigesyon, basit sindirim bozukluğu, mikroflora ve faunada hipoaktivite, ön midelerde mikroflora ve faunanın basit hipoaktivitesi. Basit ön mide işlev bozukluğu.

Ventricular fibrillation : Ventriküler fibrilasyon. Kalpte, ektopik bir odaktan çıkan ve kulakçık içerisinde her yönde çok hızlı yayılan uyarımlardan kaynaklanan, dolaşımın durması ve ölümle sonuçlanan karıncık kasının çırpınma biçimindeki çok hızlı ve düzensiz titreşimleri. Karıncık fibrilasyonu.

 

Ventricular tachicardia : Karıncık taşıkardisi. Ventriküler taşikardi. Kalpte karıncık içindeki bir odaktan çıkan uyarımlara bağlı kalp atım sayısının normalden aşırı olması, ventriküler taşikardi.

Ventricular vein pulse : Pozitif ven nabzı. Ventrikül ven nabzı.

Ventriculer bradycardia : Kalbin oto ileti sistemindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan bradikardi, intrakardiyal bradikardi, miyojen bradikardi. Ventriküler bradikardi. Miyojen bradikardi.

Ventricular : Karıncık ile ilgili. Ventrikülin. Ventriküler. Karıncık (ile ilgili).

İngilizce Ventriculous Türkçe anlamı, Ventriculous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ventriculous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Protrusive : Protrusif. Dışarı çıkan. Fırlak. Pörtlek. Çıkıntılı. Uzantılı. Dışa çıkık.

Gastric mill : Mide. Mide aparatı.

Ventricle : Odacık. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ventrikülün. Organ boşluğu. Organ bolşluğu. Beden ve akciğerlere kan pompalayan, kalbin sağ ve sol yarı bölümlerinin alt parçalarını oluşturan her iki boşluk. sağ karıncık oksijence fakir kanı akciğerlere, sol karıncık ise oksijence zengin kanı bütün vücuda pompalar. beyin-omurilik sıvısı içeren beyindeki dört adet boşluk, ventrikulus, ventrikül. Yüreğin art odaları. beynin içindeki dört adet açıklık. ventrikulus. Karıncık.

 

Gizzard : Börkenek. Taşlık. Kursak. Katı. Havsala. Konsa. Mide. Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge. taşlık.

Ventricose : Şişik. Kabarık. Göbekli. Şişkin.

Pouch : Yanakların elmacık kemiğinden çene kemiğine kadar olan ve ağız boşluğu hizasına gelen kısmı. Torbalanmak. Yutmak. Para kesesi. Torba ya da cep biçiminde herhangi bir yapı. cep. Göz altında oluşan torbamsı şişlik. Avurt. Torba. Poş. Kese.

Pocket : Cebe koymak. Işıtacın vidalandığı ya da geçirildiği elektrik bağlantısını sağlamaya yarayan parça. Cep. Cebine indirmek. Üstüne yatmak. Veto etmek. Cebe atmak. Çembere almak (savaş). İç etmek. Bastırmak.

Ventriculous zıt anlamlı kelimeler, Ventriculous kelime anlamı

Intrusive : İzinsiz giren. İzinsiz ve davetsiz giren. Kullanışsız. Elverişsiz. Araya giren. Zorla giren. Zorla içeri giren. Sırnaşık. Mütecaviz. Davetsiz.

Ventriculous ingilizce tanımı, definition of Ventriculous

Ventriculous kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Ventricular. Somewhat distended in the middle.