Verbals türkçesi Verbals nedir

Verbals ingilizcede ne demek, Verbals nerede nasıl kullanılır?

Verbal abuse : Sözle sataşma. Bir kimseye uygunsuz konuşarak kötü davranmak. Sözlü taciz. Sözlü sataşma.

Verbal agreement : Sözlü anlaşma. Sözlü mutabakat. Sözlü uzlaşı. Şifai sözleşme. Şifai anlaşma. Sözlü akit. Yazılı bir belge olmadan yapılan anlaşma. Şifahi mukavele.

Verbal appeal : Sözlü talep. Konuşularak bulunulan talep.

Verbal clause : Fiil tümceciği. Fiil tümce. Bir cümlenin fiil olarak işlev gören tümceciği (gramer).

Verbal contract : Sözlü anlaşma. Şifahi mukavele. Sözlü kontrat. Yazılı olarak değil ama sözlü olarak yapılan kontrat.

Verbal memory : Sözlü hafıza. Sözel bellek. Kelimeler ve anlamları belleği. Sözlü bellek.

Verbal message : Yazarak değil ama konuşarak verilen mesaj. Sözlü ilan. Sözlü mesaj. Sözlü anons.

Verbal folklore : Gelenek, görenek ve inançların dışında kalan halkbilim ürünlerinin tümüne verilen ortak ad. bk. bilmece, atasözü, halk dili, masal, masalcık. Sözlü halkbilim.

Verbal item : Bir ölçek ya da ölçerde sözlü olarak yanıtlanması istenen sınar. bk. edimli sınar. Sözlü sınar.

Verbal generalization : Sözel genelleştirme.

 

İngilizce Verbals Türkçe anlamı, Verbals eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Verbals ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

To the letter : Son derece detaylı. Kesin. En ince ayrıntısına kadar.

Literally : Tam olarak. Düz olarak. Tam. Abartmasız. Genel anlamıyla. Gerçekten.

Communicative : Geveze. Söylemeye hazır. İletişimsel. Boşboğaz. Konuşkan. Açık yürekli.

Verbatim : Motamot. Harfbeharf. Tam. Motamo. Kelimesi kelimesine yapılmış. Kelimesi kelimesine anlatım. Aynen.

Oral examination : Bir öğrencinin bilgi, yetenek ve beceri derecesini anlamak için soru-yanıt yönteminden yararlanılarak genellikle bir kurulca yapılan yoklama. Sözlü sınav.

Engaged to be married : Nişanlı. Adaklı.

Stricter : Daha katı. Sert. Hoşgörüsüz. Mutlak. Tam. Müsamahasız. Otoriter. Sıkı. Katı.

To a t : Tam bir şekilde. Tıpatıp. Tıpkısı bütünüyle. Bütünüyle. Harfiyyen. Tam olarak. Tam. Tamamiyle. Aynen.

Spoken : Konuşma. Konuşan. Konuşulan.

Deeding : Belgit. Edim. Hareket. Başarı. Tapu. Hüccet. Senetle devretmek. Amel. İş.

Verbals synonyms : literal, in so many words, textual, strictest, verbs, nuncupative, deed, oral, en, word by word, with fidelity, fiancee, oral test, communicatory, gerund, strict, parol, fiances, nuncupatory, unwritten, activity, fiancees, factual, verbally, fiance, orals, verbal, exactly, orally, verb, fairly, in words, verbal noun.

 

Verbals zıt anlamlı kelimeler, Verbals kelime anlamı

Uncommunicative : Ağzı sıkı. Az konuşan. Ketum. Konuşkan olmayan. Az konuşur. Çekingen.

Written : Yazılmış. Tahriri. Yazılı. Yazıya dökülmüş.