Vertebra nedir, Vertebra ne demek

Vertebra; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Omur.

Vertebra hakkında bilgiler

Omur, yani vertebra, omurgayı oluşturan 33-34 kemikten her birine verilen addır. Kafatasının hemen altından başlayıp kuyruk sokumuna dek uzanırlar. Omurgada 7 adet boyun omuru (servikal vertebra), 12 adet sırt omuru (torakal vertebra), 5 adet bel omuru (lomber vertebra), 5 sakral vertebra|sakral ve 4 de koksal vertebra bulunur. Bu 33 vertebranın ilk 24 tanesi birbirine eklemler aracılığıyla bağlanmıştır. Bunlara presakral vertebralar denilir. Kalan 9 vertebradan daha üstteki 5 tanesinin birleşmesinden sakrum meydana gelmiştir. En altta bulunan küçük ve tam gelişmemiş 4 vertebranın birleşmesinden koksiks denilen kemik meydana gelmiştir.

Vertebra anlamı, tanımı

Foramen vertebrale : Omur deliği

Foramen vertebrale laterale : Omur yan deliği.

İnsisura vertebralis kaudalis : Omur arka çentiği.

İnsisura vertebralis kranyalis : Omur ön çentiği.

Kanalis vertebralis : Omurga kanalı.

Kaput vertebra : Omur başı.

Kolumna vertebralis : Omur sütunu.

Korpus vertebra : Omur gövdesi.

Lamina arkus vertebra : Arcus vertebrae’nın yassılmış arka kısmı.

Magda yöntemiyle para vertebral anestezi : Sığırlarda T13, L1 ve L2 sinir köklerinin uyuşturulmasıyla oluşturulan bir yerel anestezi yöntemi.

 

Nervus vertebralis : Omurga siniri.

Pedikulus arkus vertebra : Omur kemerlerinin ayağı.

Pleksus vertebralis : A. vertebralis'in etrafında bulunan sinir ağı.

Regio vertebralis torasis : Göğüs omurlarını kapsayan bölge.

Vena vertebralis : Atgillerde sağ tarafta v. costocervicalis’ten, çoğu kez de sol tarafta v. cava cranialis’ten çıkan ve canalis transversarius içinde seyreden toplardamar.

Vertebra antiklinalis : En dik göğüs omuru.

Vertebra kaudales : Kuyruk omurları.

Vertebra lumbales : Bel omurları.

Vertebra sakrales : Kuyruk sokumu omurları.

Vertebra servikales : Boyun omurları.

Vertebra torasika : Sırt omurları.

Vertebral venografi : Vertebranın korpusuna bir biyopsi iğnesiyle girilerek kontrast madde verilmesinden sonra görüntü alınması.

Vertebralis : Omura ait olan.

Vertebrata : Omurgalı, omurgalı hayvan. [Bakınız: omurgalılar].

Diğer dillerde Versatile anlamı nedir?

Osmanlıca Versatile : çok yönlü