Vestibulum nedir, Vestibulum ne demek

Vestibulum; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Gırtlağa uzanan boşluk, burun boşluğu.

Kuşların kloakının arka odası.

Sölenterlerde ağzın etrafındaki küçük çöküntü.

Yapraklarda stomalara giden çöküntü.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bir kanal veya boşluğun başlangıcındaki genişlik, girişteki genişlik, ön bölüm.

Vestibulum anlamı, kısaca tanımı

Küçük vestibulum bezleri : Tüm hayvan türlerinde vestibulum vaginae'de orta çizgi boyunca bulunan küçük mukoza bezleri, glandula vestibulares minores

Vestibulum bursa omentalis : Omentum minus'un, karaciğerle mide arasında bulunan boşluğu.

Vestibulum laringis : Gırtlak boşluğunun girişi olan aditus laringis ile plica vestibularis’ler arasındaki boşluk.

Vestibulum oris : Ağız koridoru.

Vestibulum özofagi : Yutağın pars laryngea pharyngis’inde, gırtlak girişinin hemen gerisinde, huni biçiminde daralan ve yemek borusuyla devam eden bölüm.

Vestibulum vajina : Kızlık zarıyla vulva arasında kalan, üretranın açılış deliğinin de bulunduğu vajinanın giriş bölümü.

Burun boşluğu : Burun içinde bulunan ve üzerindeki mukoza örtüsü kısmen koklama sinirleri ile donanmış olan bir çift boşluk. Septum nazi denen kıkırdak ve kemikten oluşan bir bölmeyle iki yarıma ayrılmış, önde burun delikleri, arkada choana ve pars nasalis pharygis’e açılan burun deliklerinden sonraki hava iletici boşlukları, kavum nazi. Burun içinde bulunan ve üzerindeki mukoza örtüsü kısmen koklama sinirleriyle donanmış olan bir çift boşluk.

 

Sölenterler : Bitkimsi hayvanlardan deniz analarını, sifonluları ve mercanları içine alan önemli bir bölüm. Çok hücrelilerin (Metazoa), gerçek çok hücreliler (Eumetazoa) bölümünden, ışınsal simetrili, tek vücut boşluğu (sölenteron) bulunan, ağızla dışarı açılan endoderm (gastrodermis) ile ektodermden (epidermis) oluşan bir vücut duvarı bulunan, iki tabaka arasında genellikle hücresiz, jelâtinli bir mezoglöaya sahip, tek ya da koloni hâlinde, sabit ya da serbest hâlde yaşayan, knidliler (Cnidaria) ve ktenoforlar (Ctenophora) filumlarını kapsayan alt bölüm. Çok hücrelilerin (Metazoa), gerçek hücreliler (Eumetazoa) bölümünden, ışınsal simetrili, tek vücut boşluğu bulunan, tek veya koloni hâlinde, sabit veya serbest hâlde yaşayan, knidliler (Cnidaria) ve ktenoforlar (Ctenophora) şubeleri olan alt bölüm.

Arka oda : Gözün hücre içermeyen iris, siliyer uzantı, zonula bağlantıları ve mercek arasındaki sıvı dolu arka boşluğu.

 

Genişlik : Geniş olma durumu. En, boy karşıtı.

Çöküntü : Çökme. Çoğunluğa ilişkin satın alma gücünün durması, satış değerlerinin düşmesi, çalışma gücünün azalması vb. sebeplerle ortaya çıkan ekonomik durum, bunalım, kriz, depresyon. Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü. Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz. Suyun dibine çöken şeyler.

Boşluk : Oyuk, çukur, kapanmamış yer. Boş olma durumu. Boş olan yer. Eksiklik, yoksunluk duygusu. Kesinti, kopukluk. Boş geçen süre.

Yaprak : Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Börek, baklava vb. şeylerde yufka. Eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrak ölçüsü. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat. Birkaç parça eklenerek yapılmış olan şeylerde her parça. Sarma yapılmış olan asma yaprağı. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak.

Kuşlar : Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest.

Kuşla : Köpeğe verilen “yat"emri.

Giden : Çevre, etraf, taraf: Şu gidenlere kurt inmiş. Geçen: Giden ay. İçel ilinde, Çamlıyayla ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Kloak : [Bakınız: dışkılık]. Dışkılık.

Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut; oyuna başlama komutu. Yumruklaşma oyununa başlatmak için orta hakemin verdiği komut.

Giriş : Girme işi. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre.

Diğer dillerde Vestibulum anlamı nedir?

İngilizce'de Vestibulum ne demek ? : vestibule