Veteriner nedir, Veteriner ne demek

Veteriner; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Veteriner hekim

"Veteriner" ile ilgili cümleler

 • "Bu yarışmadan önce atlar veterinere muayene ettirilir ve esenlik onayı alınırdı." - C. Külebi

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Veteriner hekim.

İngilizce'de Veteriner ne demek? Veteriner ingilizcesi nedir?:

veterinarian, veterinary doctor

Veteriner hakkında bilgiler

Veteriner Hekimliği; kedi, köpek, kuş gibi evcilleştirilmiş hayvanlar,keklik, yaban domuzu, ceylan gibi vahşi hayvanlar,koyun, keçi, sığır gibi küçükbaş-büyükbaş hayvanlar ve tavuk, hindi, ördek gibi kümes hayvanlarının üretimi ve tedavileri, hayvan ırklarının ıslahı ve yetiştirilmesi, verimliliklerinin artması, sağlıklarının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, iguana, bukalemun, şempanze gibi egzotik hayvan yetiştiriciliği ve tedavileri,et, süt, bal gibi hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun denetimi, gıda hijyeni ve kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularıyla ilgilenen uzmanlık dalıdır.

Çok eski kaotik yıllarda Tıp Hekimleri aynı zamanda Veteriner Hekimliği mesleğini icra ederler ve hayvanların sağlıkları ile ilgilenirlerdi. Doğru teşhis ve tedavi yapan hekimler hayvanın değerine göre ödüllendirilir, yanlış tedavi uygulayıp ölüme sebebiyet veren hekimler ise yine hayvanın değerine göre cezalandırılırdı. Aynı zamanda kutsal hayvanları öldürmek büyük suç sayılırdı ve ölen kutsal hayvanlar mumyalanırdı. Veteriner hekimliğin ayrı bir meslek olarak M.Ö. 2000'li yıllarda Eski Mısır ve Babiller’de uzmanlık dalı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Eski Hindistan'da genel Veteriner Hekimlikten öte ayrı ayrı hayvanlar üzerinde uzmanlaşmış veteriner hekimler olduğu hatta hayvan hastanelerinin bu dönemde yaygın şekilde türlere göre kurulduğu düşünülmektedir. Avrupa’da Veteriner Hekimlik eğitimi veren kurumların açılması 18. yüzyılın sonlarında olmuştur.

 

Türkiye’de Veteriner Hekimlik; 19.yüzyıla kadar usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş kişilerce yapılıyordu. Veteriner Hekimlik eğitimi ilk olarak 1842 yılında Prusyalı askeri Veteriner Hekim Godlewsky’nin önerisi ile süvari okullarına Veterinerlik dersi konulması ile başladı. 1849’da İstanbul’da Mekteb-i Harbiye (bugünkü Kara Harp Okulu) dört yıllık eğitim veren baytarlık sınıflarını açtı. Bu sınıflar 1910 yılında Askeri Baytar Mektebi adıyla okul durumuna getirildi. Askeri Baytar Mektebi ise 1921 yılında Mülkiye Baytar Mektebi ile birleştirilerek Baytar Mekteb-i Alisi adını aldı. 1933 yılında Ankara’ya taşınan okul 1948 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne dönüştü. 1970 yılına gelindiğinde Ankara Üniversitesi'ne bağlı Elazığ Veteriner Fakültesi açıldı. Ardından 1975 yılında bu fakülte Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ismini aldı. İzleyen yıllarda yeni veteriner fakültelerinin açılması ile veteriner hekimlik eğitimi de yaygınlaştı. Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğiyle ilgili ilk hukuksal düzenleme 9 Mart 1954 tarihli, 6434 sayılı yasayla yapıldı. Türk Veteriner Hekimlerin meslek kuruluşu olan Türk Veteriner Hekimler Birliği de yine bu tarihte kuruldu.

 

Veteriner Fakülteleri 5 yıl eğitim verir. Son yıl intörnlük eğitim alan öğrenciler yüksek lisans derecesiyle mezun olurlar. Eğitimi süresince gördüğü bölümler 5'e ayrılır.

Veteriner ile ilgili Cümleler

 • Ali bir veteriner olmak istiyordu.
 • Veterineri ona yapmamasını söylese bile, o köpeğini çiğ sebzelerle beslemeye devam etti.
 • Benim veteriner köpeğimi ötanazi yapmamı tavsiye etti.
 • Tom'un veterinerlik geçmişi var.
 • Tom'un en küçük oğlu bir veteriner olmak istiyor.
 • Veterinerim köpeğimi iğne ile öldürmemi tavsiye etti.
 • Bu sığır o kadar nadir ki iyi bir veteriner ona bakabilir.
 • Kediyi bugün veterinere götürmek zorundayım.
 • Ali bir veteriner.

Veteriner tanımı, anlamı:

Hekim : İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip.

Veteriner hekim : Hayvan hastalıklarını tedavi eden uzman, veteriner, baytar.

Veteriner hekimliği : Veterinerlik.

Veterinerlik : Veterinerin işi, veteriner hekimliği, baytarlık. Veteriner olma durumu, veteriner hekimliği, baytarlık.

Kedi : Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik (Felis domesticus).

Evcil : Yerli. Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

Yaban : Issız. Aile ocağından uzak olan yer. İnsan yaşamayan ıssız yer. Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse. Kendi kendine yetişen bitki. Vahşi olan, evcil olmayan canlı.

Domuz : Hain, aksi, ters, inatçı, hınzır kimse. Çift parmaklılardan, eti, yağı, derisi veya kılı için beslenen, evcil hayvan (Susacrofa domestica).

Ceylan : Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, ahu, gazal (Gazella dorcas).

Vahşi : Yırtıcı (hayvan). Yabani. Kaba, saygısız, uyum sağlayamayan (kimse).

Veteriner : Veteriner hekim.

Veteriner adli tıp : Konusu hayvan ve hayvan hastalıkları olan adli vakalarda doğru kararlara varılmasına yardımcı olan bir bilim dalı.

Veteriner asalakbilim : Konusu evcil hayvanlarda yaşayan asalaklar olan asalakbilim dalı.

Diğer dillerde Veteriner anlamı nedir?

İngilizce'de Veteriner ne demek? : adj. veterinary

n. horse doctor, vet, veterinarian, veterinary surgeon

Fransızca'da Veteriner : vétérinaire [le][la]

Almanca'da Veteriner : n. Tierarzt, Veterinär

adj. tierärztlich

Rusça'da Veteriner : n. ветеринар (M)

adj. ветеринарный