Veya nedir, Veya ne demek

Veya; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

 • Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut
 • Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

"Veya" ile ilgili cümleler

 • "Sen, ben veya başka birileri."
 • "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım." - B. Felek

Veya anlamı, kısaca tanımı:

Veyahut : Yahut.

Öyle veya böyle : Ne olursa olsun, her hâlde, bu durumda.

Birlik : Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bir arada olma durumu, vahdet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Başkası değil, yine o.

Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Yeni, bir başka.

Getiri : Kazanç. Yarar. Faiz.

Yahut : Veya, ya da. Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz.

Veya bağlacı :

Veyaut : Veyahut

Veya ile ilgili Cümleler

 • Biletler online veya kapıda alınabilir.
 • Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.
 • Ben ancak iki veya üç saat uyudum.
 • O, Slav mitolojisinde Yunan veya Roma mitolojilerindeki gibi böyle tutarlı bir düzen olmadığını söyledi.
 • Biletlerin her biri 3 dolar veya üç tanesi 8 dolardır.
 • O ün veya servet düşünmeden kendini resme adadı.
 • Norveç veya Finlandiya gibi ülkelerde kışın çok kar vardır.

Diğer dillerde Veya anlamı nedir?

İngilizce'de Veya ne demek? : conj. or

Fransızca'da Veya : ou

Almanca'da Veya : adv. respektive

conj. oder

Rusça'da Veya : conj. или