Viraginity türkçesi Viraginity nedir

İngilizce Viraginity Türkçe anlamı, Viraginity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Viraginity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mannishness : Erkek gibi olma. Erkeksilik.

Condition : İyi bir hale getirmek. Konum. Şartına bağlamak. Gerekli ya da zorunlu olan şey. Bütünleme. Mevki. Koşul. Alem. Toplumsal durum. Medeni durum.

Status : Statü. Mevki. Konum. Hal. Prestij. Toplumsal ya da mesleki durum. Bir toplumsal konumun basamaklar düzeni ya da değerler dizgesi içindeki yeri. bk. konum. Durum. Rol.

Shrewishness : Kötü huylu olma özelliği. Huysuzluk. Huysuz olma özelliği. Hırçınlık. Kavgacı olma özelliği. Terslik.

Virilism : Viriüzm. Erkekleşme. Erkeksilik. Dişide bızırın aşırı büyümesi, vücudun kıllanması, sesin kalınlaşması gibi erkeklikle ilgili cinsiyet karakterlerinin gelişmesi veya uyarılması, maskulinizasyon, virilizm, virilizasyon. bu durum gynandrism olarak da adlandırılır. birincil veya ikincil cinsiyet karakterlerinin erkeklerde normal gelişimi. Virilizm. Erkeksi olma durumu. Vilirizm. Kadında erkek özelliklerinin bulunması.

Chaste : Temiz. Basit. İffetli. Erden. Süssüz. Erdemli. Yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmayan. Yalın. Bozulmamış. Nezih.

 

Viraginity zıt anlamlı kelimeler, Viraginity kelime anlamı

Unchaste : Namussuz. İffetsiz.

Viraginity ingilizce tanımı, definition of Viraginity

Viraginity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The qualities or characteristics of a virago.