Vitamin f türkçesi Vitamin f nedir

Vitamin f ingilizcede ne demek, Vitamin f nerede nasıl kullanılır?

Vitamin : Birçok metabolizma olayları için çok az miktarda gerekli olan ve bitkilerle alçak yapılı hayvanlar tararından sentezlenen, yüksek yapılı hayvanların besin yolu ile aldıkları çeşitli organik bileşikler. a, b, c, d, e, k vitamini vb. gibi çeşitleri vardır ve sadece birisinin yokluğu hastalık sebebidir. İnsan ve hayvanların sağlığı, büyümesi, her türlü verim gücü, üremesi ve normal metabolizmanın sürmesi için eser miktarda gerekli olan, genellikle organizma tarafından sentezlenemediği için besinlerle dışarıdan alınan ve genellikle bir koenzim bileşeni olarak işlev gören organik maddeler. Vücuttaki fizyolojik ve metabolik işlevler için gerekli olup, hayvansal ve bitkisel besinlerle organizmaya giren, bir bölümü yağda bir bölümü suda eriyen, eksikliğinde çeşitli hastalıkların geliştiği bir grup organik maddelerden herhangi biri. Canlıların yaşamlarını düzenlemeye yarayan ve yoklukları türlü sayrılıklara yol açan karışık yapılı organik bileşikler sınıfı. Vitamin. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

F : Farad'ın simgesi. Başarısız not. Kokusu ozonu andıran, yeşil-sarı renkte, halojenler grubunun f ile simgelenen ilk elementi. Fa forte'nin kısaltması. Flor'un simgesi. Farad. Flor. Elektrik sığası birimi; 1 kulonluk elektrik yükü verildiğinde, yüzeyleri arasında 1 voltluk gerilim farkı oluşan bir yoğunlacın sığasına denir. Serbest enerjinin simgesi. Flüorun simgesi.

 

Vitamin feeds : Vitamin bakımından zengin yemler. Yapısında bir veya daha fazla vitamini yüksek düzeyde içeren balık karaciğeri gibi yemler.

Vitamin a : Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karaciğerinde, sütte ve yumurtada bulunan, gözde çubuk ve koni hücrelerinin ışığa duyarlı pigmentinin öncüsü olan bir vitamin. A vitamini. Kediler dışındaki hayvanlarda beta karotenden sentezlenebilen, yalnız hayvansal dokularda bulunan ve palmitat esteri biçiminde karaciğerde depo edilen, görme işlevinin gerçekleşmesinde, epitel dokunun normal gelişmesi, farklılaşması ve mukus salgılamasında, kemik gelişmesinde, büyüme, üreme ve bağışıklık cevaplarının düzenlenmesinde görev alan yağda çözünen vitaminlerden biri, retinol, antikseroftalmik vitamin, antienfeksiyöz vitamin. Balık yağında ve karetoniyitlerde bulunan ve yağda çözünen sarı terpen alkolü (gelişim ve iyi görüş için gereklidir). Yağda çözünen, ısıya dayanıklı, ağır metaller ve ultraviyole ışınları etkisiyle oksitlenip bozulabilen, epitel koruyucu, memelilerde ve deniz balıklarında vitamin a1, tatlı su balıklarında vitamin a2 formunda olan, organik, etkin ve esansiyel besin maddesi, retinol. Retinol. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Vitamin a acetate : Saf durumda bir gramı 0, 872 gram a vitaminine eşit olan ticari yemlik kalitede üretilen bir vitamin. Vitamin a asetat.

 

Vitamin a acid : A vitamini asidi. A vitamininden çıkan ve sivilcelerin tedavisinde kullanılan asit. Tretinoin. Retinoik asit.

İngilizce Vitamin f Türkçe anlamı, Vitamin f eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vitamin f ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Abaksiyal. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi.

Abdominal fat necrosis : [#karın Karın yağı nekrozu]. Karın içi yağ nekrozu.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Vitamin f synonyms : a clay, a dna, abdominal palpation, essential fatty acid, abdominal distention, abdominal pain, a band.