Viyola nedir, Viyola ne demek

Viyola; bir müzik terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto

Viyola hakkında bilgiler

Viyola yaylı çalgılar ailesinin ikinci üyesidir ve şekli kemana benzemekle beraber kemandan biraz daha büyüktür. Fiziki yapısı kemana çok benzer. Keman ailesi müzik aletlerinde orta sese sahiptir ve keman ile çello arasında yer alır. Gövde uzunluğu 41 – 45 cm civarındadır.

Notaları üçüncü çizgi ‘do’ anahtarıyla yazılır. İnce seslerde ‘sol’ anahtarı kullanılır. Viyolanın da dört teli vardır ve tam beşli aralıklarla DO, SOL, RE, LA olarak akort edilir.

Viyola teknik açıdan da kemana çok benzer. Parmak ve yay tekniği, pozisyonlar ve değişik ses renklerini elde etme yöntemleri kemandan farksızdır. Fakat viyolanın genel olarak koyu, derin ve can alıcı bir ses rengi vardır.

Tellerin her biri kendine özgü bir kişilik taşır. La telinden elde edilen sesler, tatlı ve ılımlı duyulur. Re telinin gösterişsiz ama yumuşak bir rengi vardır. Sol teli çok zengin tınılar üretir, en alttaki Do teli, özgün ses rengiyle, ciddi ve egemen bir yol göstericidir. Hoşgörüyü ve güven veren duyarlılığı anımsatır. Derinden gelen alto sesiyle viyola acıyı, hüznü ve sevdayı anlatmakta etkilidir. Kimi zaman sertliğe varabilen ince seslerle, ürkütücü çığlıkları duyururken, kimi zaman tatlı bir öğütçülüğe yönelir.

 

Viyola ile ilgili Cümleler

  • Viyola çaldığını duydum ve sen çok iyi değilsin, değil mi?
  • Bu bir keman değil. O bir viyola.
  • Ali Viyolayı nasıl çalacağını biliyor.

Viyola kısaca anlamı, tanımı:

Keman : Yay. Dört teli olan, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı saz.

Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim.

Büyük : Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Niceliği çok olan.

Çalgı : Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. Müzik topluluğu. Çalgı çalma, müzik.

Alto : Viyola. Kontralto.

Viyol : Satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden yapılmış özel kap.

Viyolacı : Viyola çalan kimse, viyolonist.

Yaylı : Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba. Yayı olan. Ok ve yayla silahlanmış.

Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

 

İkinci : Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen. İki sayısının sıra sıfatı.

Benzemek : Sanısını uyandırmak, gibi görünmek. İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak.

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

Fiziki : Fiziksel.

Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki.

Viyolacılık : Viyola çalma işi.

Diğer dillerde Viyola anlamı nedir?

İngilizce'de Viyola ne demek? : n. viola

Fransızca'da Viyola : viole [la]

Almanca'da Viyola : n. Viola

Rusça'da Viyola : n. альт (M)