Vocable türkçesi Vocable nedir

Vocable ingilizcede ne demek, Vocable nerede nasıl kullanılır?

Vocables : Kelime. Sözcük. Söz.

Evocable : Hissetirilebilir. Akla getirilebilir. Hatırlanabilir. Tevlit edilebilir. Uyandırılabilir. Akla gelebilir.

Irrevocable : Feshedilemez. Değiştirilemez. Geri alınamaz. Dönülemez. Geri çevrilemez. Vazgeçilmez. İptal edilemez. Kesin. Geri alınmaz. Değişmez.

Irrevocable credits : Gayrı-kabili rücu kredi. Amir banka ve akreditif amirinin (dışalımcı) onayı olmadan süresinden önce geriye alınması, bozulması ve iptali olanaklı olmayan akreditif türü. bu tip akreditifte amir bankanın ödemesi güvence altında olmakla birlikte dışsatımcının ülkesindeki bildirimci bankanın ödemeyi yapması garanti değildir. krş. dönülebilir akreditif. Gayri kabili rücu. Gayri kabili rücu kredi. Dönülemez akreditif. Dönüşsüz akreditif. Sözleşmede var olan tek taraf tarafından değiştirilemeyen şartlar altında verilmiş olan kredi.

Irrevocableness : Değiştirilemez olma niteliği. Geri alınamaz olma niteliği. Değiştirilememezlik. Yürürlükten kaldırılamaz olma niteliği. Feshedilemezlik. Geri çekilemez olma niteliği.

Vocab : Dağarcık (söz veya sözcük veya kelime dağarcığı veya hazinesi veya varlığı). Kelime dağarcığı. Kelime. Sözcük. (gayriresmi) kelime hazinesi.

 

Irrevocably : Dönülemez biçimde. Değiştirilemez bir şekilde. Geri alınamaz bir şekilde. Geri dönülemez bir şekilde. Geri alınamaz biçimde. Geri dönüşümsüz olarak. İptal edilemez bir şekilde. Gayrikabil-i rücu. Gayri kabili rücu.

Revocable letter of credit : Kabili rücu akreditif. Rücu edilebilir akreditif. Vazgeçilir akreditif. Vazgeçilebilir akreditif. Dönülebilir akreditif. Açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditif. Geri alınabilir akreditif. Dönüşümlü akreditif. Rücu edilebilir akreditif geri dönülebilir tarihteki fiyatı. Sağlayan, açan bankaca istenildiği anda yürütmeden kadırılan sayca.

Revocable credits : Kabili rücu akreditif. Amir bankanın, dışsatıcının ad ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal edebildiği bir akreditif türü. bankaların garantisi bulunmadığından bu tip akreditif güvenli olmamakta, dışsatımcı için bir risk taşımakta ve dolayısıyla uygulamada ender kullanılmaktadır. krş. dönülemez akreditif. Dönülebilir akreditif. Dönüşlü akreditif.

Vocabularies : Kelime bilgileri. Kelime hazinesi. Kullanılan kelimeler.

İngilizce Vocable Türkçe anlamı, Vocable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vocable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Faithing : Güven. İnanış. İtimat. Emniyet. Hıyanet. Bağlılık. İtikat. İnanç. İman.

Wordier : Daha çok kelime içeren. Çok kelimeli. Kelimelerle daha alakalı olan. Sözü fazla uzatan.

Words : Güfte. Kavil. Sözcükler. Laf. Sözler. Ağız kavgası. Kelimeler. Hukuki terimler ve ibareler. Sözcük sayısı.

 

Expression : Deyim. İfade etme. Deyiş. Bir anlam taşıyan sözlü ya da yazılı bildirim. Tabir. Duygularını katma. Anlatım. Eda. Bir genin kendini ifade etmesi, fonksiyonel protein üretimi. Yüz ifadesi.

Committal : Teslim etme. Hapse gönderme. Hapse atma. Suç işleme. Akıl hastanesine gönderme. Taahhüt. Cezaevine gönderme. Sevketme. Teslim etmek.

Vocab : (gayriresmi) kelime hazinesi. Kelime dağarcığı. Dağarcık (söz veya sözcük veya kelime dağarcığı veya hazinesi veya varlığı).

Wordy : Gereğinden fazla sözcük kullanan. Fazlasıyla uzun konuşan (kimse). Sözü fazla uzatan. Fazla uzun (yazı veya ifade). Kelimelerden oluşan. Çok kelimeli.

Dixit : (latince) ifade. Telaffuz. İfade. Laf.

Commitments : Bağlantı. Taahhütler. Taahhüt. Teslim etme. Hapis hükmü. Vaat. Suç işleme.

Asseveration : Beyan. Bildiri. İddia. Tanığın söylediklerinin gerçek olduğunu vicdanen temin etmesi.

Vocable synonyms : spoken word, engagement, word, assurances, commitment, faiths, ensuring, faith, vocables, expressions, committals, foregoing, assurance, the word, wordiest.

Vocable ingilizce tanımı, definition of Vocable

Vocable kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Specifically, a word considered as composed of certain sounds or letters, without regard to its meaning. A term. A word. A name.