Volunteer an opinion türkçesi Volunteer an opinion nedir

  • Düşünce arz etmek.
  • Fikir teklif etmek.
  • Fikir sunmak.

Volunteer an opinion ingilizcede ne demek, Volunteer an opinion nerede nasıl kullanılır?

Volunteer : Can atmak. İsteyerek yapmak. Gönüllü girmek. Yapmaya gönüllü olmak. Bir işi gönüllü olarak üstlenen kimse. Kendi isteği ile asker olan kimse. bk. yerlikulu. Gönüllü yazılmak. Gönüllü olmak. Bir araştırmaya görüşmeci olarak katılmaya istekli olan ancak özellikleri yeterince denetlenmediği durumlarda önemli yanlılıklara yol açabilecek işmen.

An : Anabatik rüzgar. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir (ünlülerden önce). Bir. (herhangi) bir.

Opinion : Teşhis. İnanç. Yargı. Önemseme. Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler. Sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görüş. Düşünce. Kanı. Takdir.

Expressed an opinion : Bir fikri ifade eden. Bir fikri dile getiren. Bir fikir belirten.

Expressing an opinion : Bir fikir belirtme. Bir fikri dile getirme.

Formed an opinion : Bir sonuca ulaşmış. Bir karara varmış. Bir fikir oluşturmuş.

Offer an opinion : Arz etmek.

Form an opinion : Bir sonuca ulaşmış. Karara varmak. Kanaat oluşturmak. Kanaat uyandırmak. Bir karara varmış. Bir fikir edinmek. Bir fikir oluşturmuş. Fikir edinmek.

Forming an opinion : Bir karar veren. Bir sonuca ulaşan. Bir hükme ulaşan.