Volunteering policemen unit türkçesi Volunteering policemen unit nedir

  • Gönüllü polis birimi.
  • Gönüllülerden oluşan polis birimi.

Volunteering policemen unit ingilizcede ne demek, Volunteering policemen unit nerede nasıl kullanılır?

Volunteering : İsteyerek yapmak. Gönüllü yazılmak. Gönüllü olmak. Gönüllülük. Üstlenmek.

Policemen : Zabıta memuru. Polis. Polisler. Asker karınca.

Unit : Ünite. Tertibat. Parça. Bir ders programının ya da bir ders kitabının başlıca bölümlerine verilen ad. öğretmenin gözetim ve denetimi altında öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak birtakım bilgi, beceri ve anlayışlar kazandırmayı öngören, belli bir konu ya da sorun çevresinde düzenlenmiş olup türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan ayrıntılı ders planı. Birim. İnternasyonal ünite. Öğe. Vahit. Bir. Eşya.