Vurgu uzunluğu nedir, Vurgu uzunluğu ne demek

Vurgu uzunluğu; bir dil bilgisi terimidir.

  • Bir kelimede vurgulu hecenin uzunluğu

Gramer anlamı:

Söze kuvvet vermek veya kavramların anlamlarını daha etkili duruma getirmek için bazı kelimelerin hecelerinin baskılı bir şekilde daha uzun söylenmesi ile ortaya çıkan vurguya bağlı uzunluk: «Vay torunum» dimiş. Gaymaham begiñ elinde ne var yazzıh! öyle çalış çalış; her yillerimiz tozolur, sırtımız killenir (Z. Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, s. 39). ve benzeri

Vurgu uzunluğu anlamı, tanımı:

Vurgu : Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılmış olan baskı, aksan.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Vurgulu : Vurgu ile söylenen. Üstünde önemle durularak, dikkat çekilerek.

Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Beraber. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Tek. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).