Vuslat nedir, Vuslat ne demek

Vuslat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Sevgiliye kavuşma

Vuslat isminin anlamı, Vuslat ne demek:

Kız ismi olarak; Ulaşma, yetişme. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.

Vuslat hakkında bilgiler

Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgudur.

Kişi, yaşamında düstur olarak bunu kabul ettiği takdirde vahdete erişir. Bu duruma din ilminde Allah'ın tekliği; yani ikilikten kurtulup birliğe erişilmesi denir. İyi ve kötüden; iyi olan rahmanî duyguları, kötü olan şeytanî duygulara tercih etmesi halinde Allah'a erişmiş sayılır.

Vuslat kısaca anlamı, tanımı:

Vuslata ermek : Kavuşmak.

Sevgili : Sevgi ve bağlılık duyulan. Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, yâr, canan.

Kavuşma : Mantar ve yosun sınıfından bazı aşağı bitkilerde, yeni bir birey oluşturmak için iki ayrı hücrenin birleşmesi. Kavuşmak işi, buluşma, telaki.

Evren : Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam. Büyük yılan. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar. Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

 

Akıl : Düşünce, kanı. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Bellek. Öğüt, salık verilen yol.

Mantık : Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Doğru düşünme sanatı ve bilimi.

Sağduyu : Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.

Diğer dillerde Vuslat anlamı nedir?

İngilizce'de Vuslat ne demek? : union or reunion (with one´s beloved).