Wanted türkçesi Wanted nedir

  • İhtiyaç var.
  • Aranan.
  • Lazım.
  • Gerekli.
  • Aranıyor.
  • İstenen.
  • Aranılan.

Wanted ile ilgili cümleler

English: A man who wanted to see you came while you were out.
Turkish: Seni görmek isteyen bir adam sen dışarıdayken geldi.

English: Actually we wanted to go to the movies on Saturday, but we changed our mind and stayed at home.
Turkish: Aslında cumartesi günü sinemaya gitmek istiyorduk ama düşüncemizi değiştirip evde kaldık.

English: "Why did you do that?" "I wanted to see what would happen."
Turkish: "Neden bunu yaptın?" "Ne olacağını görmek istiyordum."

English: "Tom? Did something happen?" "No. I just wanted to hear your voice."
Turkish: "Tom? Bir şey mi oldu?" "Hayır, yalnızca senin sesini duymak istedim."

English: "What time is it now?" - "Half two". - "Deary me! I had wanted to get to bed a bit earlier this evening!"
Turkish: "Şimdi saat kaç?" - "İki buçuk". - "Aman tanrım! Ben bu akşam biraz daha erken yatmak istemiştim!"

Wanted ingilizcede ne demek, Wanted nerede nasıl kullanılır?

Wanted him dead : Ölmesini istedi. Ölü ele geçirilmesini istedi. Ölü olarak istedi.

Wanted men : İstenen adamlar. İhtiyaç olunan adamlar. Yetkililerce aranan adamlar. Aranan adamlar.

Wanted nothing : Herhangi bir şey istemedi. Hiçbir şey istemedi.

 

Wanted terrorist : Yetkililerce aranan terörist. Aranan terörist. İstenen terörist.

Wanted to die : Ölmek istedi. Ömrünü sonlandırmak istedi. Hayatına son vermek istedi.

Unwanted pregnancy : Plansız gebelik. İstenmemiş gebelik. Kötü bir zamanda ortaya çıkan planlanmamış gebelik. Kontrol dışı gebelik. İstenmeyen gebelik.

Situations wanted : İstenen pozisyonlar. İş arayan insanlar için sınıflandırılmış reklam.

The last thing he wanted : İstediği son şey. Onu tam anlamı ile ilgilendirmeyen şeyler.

Did whatever he wanted : İstediği her şeyi yaptı. İstediği gibi davrandı. Sadece kendisini dinledi. Kimseye bağlı kalmadı.

Be wanted by the police : Polis tarafından aranmak.

İngilizce Wanted Türkçe anlamı, Wanted eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wanted ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Willed : İstenmiş. İradeli.

Necessary : Lüzumlu. Gerek. Muhakkak. Vazgeçilmez. Vacip. Zorunlu. Kaçınılmaz. Gereken.

Looking : Ümit etmek. Bakma. Görünmek. Bakış. Bakarak. Bakmak. Görünme. Ummak. Göstermek.

Hot : Ateşli. Şiddetli. Şehvetli. Çalıntı. Heyecanlı. Yüksek düzeyli radyoaktiflik. Isınmak. Isıtmak. Baharatlı.

Material : Gereç. Özdeksel. Bedensel. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Bez. Kumaş. Özdek. Maddesel. Malzeme. Madde.

Desirable : İstek uyandıran. İstenilir. Hoş. Arzu edilir. Beğenilen. Çekici. Arzu edilen. Makbul. Cazip.

Ought : -meli. -se iyi olur. Yükümlülük. Sıfır. Malı. Zorunluluk. Gerekir. Hiç.

Needful : İcap eden. Lüzumlu. Elzem. Lazım olan.

Requisite : Gereç. Bir durum, koşul ya da bağlamın gerekli öğelerinden her biri. İhtiyaç. Zorunlu. Malzeme. Mecburiyet. İster. Gereklilik. Lüzum.

 

Desired : Geçer. Sevilen. Arzu edilen. Özlenen.

Wanted synonyms : longed for, wished for, searching, wished, looked up, integral, oughts, seeking, loved, asked, dialling, needfuls, sought, find what, welcome, essential, cherished, in demand, search for, required, craved, yearned for, preferred, needed, sought after, dialings, deficient, solicited, treasured, diallings, requested, searchings, dialing.

Wanted zıt anlamlı kelimeler, Wanted kelime anlamı

Unloved : Beğenilmemiş. Sevilmemiş.

Unwanted : İstenmedik. İstenmeyen. İstenilmeyen. İstenmemiş.

Unwelcome : Nahoş. İstenilmeyen. İstenmeyen. Hoş karşılanmayan. Tatsız.

Wanted antonyms : undesirable.