Watch out türkçesi Watch out nedir

  • Dikkat et.
  • Dikkatli olmak.
  • Dikkat etmek.
  • Arkasını kollamak.

Watch out ile ilgili cümleler

English: To do our part to protect the elderly, we work to educate and watch out for our clients during our caregiving activities.
Turkish: Yaşlıları korumak için üzerimize düşeni yapmak amacıyla, bakım çalışmalarımız sırasında müşterilerimizi eğitmeye ve onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz.

English: Do we need to watch out for tigers around here?
Turkish: Buradaki kaplanlara dikkat etmeli miyiz?

English: Hot weather will continue, so please watch out for food poisoning.
Turkish: Sıcak hava devam edecek, bu nedenle gıda zehirlenmesine karşı dikkatli olun.

English: Ali made a list of potential problems that we should watch out for.
Turkish: Ali dikkat etmemiz gereken potansiyel sorunların bir listesini yaptı.

English: Ali told me to watch out for you.
Turkish: Ali sizin için dikkat etmemi istedi.

Watch out ingilizcede ne demek, Watch out nerede nasıl kullanılır?

Watch : Dikkat etmek. Yolunu gözlemek. Nöbet tutmak. Seyretmek. İzlemek. Gözlemek. Seyretmek (tv). Beklemek. Saat. Bakmak.

Out : Dışarıda. Dışarı çıkarmak. Çıkarmak. Dışarı atmak. Ortaya çıkmak. Kovmak. Nakavt etmek. Bayılmak. Dışarı. Yanmak.

Watch out for : -e dikkat etmek. İle ilgili dikkatli olmak. Dikkatli olmak. Dikkat etmek.

 

Watch and ward : Sürekli uyanık olma. Nöbet tutma. Devamlı olarak gözetleme. Sürekli tetikte olma.

Watch band : Saat kordonu. Saat kulpu. Saat kayışı. Saati bileğe dolamak için kullanılan kayış.

Watch box : Nöbetçi kulübesi. Bekçi kulübesi.

İngilizce Watch out Türkçe anlamı, Watch out eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Watch out ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Recked : Düşünmek. Önemsemek.

Be particular about : Seçmek. Seçici olmak. Titiz olmak. Titizlik göstermek.

Pay heed to : Önem vermek. Kulak asmak.

Attend to : İlgilenmek. Bakmak. Uğraşmak. Mukayyet olmak. Meşgul olmak.

Bewaring : Çok dikkat etmek. Çekinmek. Sakınmak. Kaçınmak. Korunmak. Gözünü açmak.

Beware of : Dikkat. Korunmak. Kaçınmak. Sakınmak. Çekinmek. Aman dikkat.

Exercise caution : Tetikte olmak. Özenli olmak.

Be wary of : Sakınmak.

Focus attention on : Dikkatini ve konsantrasyonunu - üzerine yöneltmek. Aldırmak. Gözetlemek. Dikaktle bakmak.

Be on guard : Nöbet tutmak. Tetikte olmak. Gözetlemek. Gardını almak.

Watch out synonyms : beheld, sit up and take notice, minding, mind, be on the ball, beholding, behold, bewared, bewares, be on the lookout, recks, beware, give heed to, nota bene, be mindful of, being particular about, be cautious, be watchful, heads up, reck, beholds, be careful, easy does it.