Well accepted türkçesi Well accepted nedir

  • Kabul gören.
  • Kabul görmüş.

Well accepted ingilizcede ne demek, Well accepted nerede nasıl kullanılır?

Well : Yakşı. Su kuyusu. Fışkırıp akmak. Merdiven boşluğu. Yerinde. İyi. Bk. sahne altı. Petrol kuyusu. Asansör boşluğu. Yeraltı suyundan yararlanmak üzere insan eliyle açılmış, genellikle çember biçiminde, az çok derin çukur.

Accepted : Geçerliliği kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Makbul. Kabul edilen. Kabul. Kabul edildi. Kabul görmüş. Bono üzerine vurulan kabul edilmiştir damgası. Tanınan.

Well adjusted : İyi ayarlanmış. Uyumlu (kişi).

Well advanced : Büyük gelişme göstermiş. Çok gelişmiş. Çok mesafe kat etmiş. İyi ilerlemiş.

Well advised : İhtiyatlı. İyice düşünülmüş. Tedbirli. Tavsiye edilmiş. Temkinli. Akıllı.

Well and good : Kabul. Tamam. Peki. İyi hoş ama.

İngilizce Well accepted Türkçe anlamı, Well accepted eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Well accepted ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accepted : Kabul. Kabul edilmiş. Kabul edildi. Makbul. Tanınan. Kabul edilen. Bono üzerine vurulan kabul edilmiştir damgası. Geçerliliği kabul edilmiş.