Wherefore türkçesi Wherefore nedir

  • Den dolayı.
  • Bundan dolayı.
  • Niçin.
  • Ne sebepten.
  • Bu yüzden.
  • Niye.
  • Binaenaleyh.
  • Nedeniyle.
  • Neden.
  • Bu nedenle.

Wherefore ingilizcede ne demek, Wherefore nerede nasıl kullanılır?

The reason wherefore : ...'ya bağlı sebepten. Nedenden dolayı. ... sebebiyle.

Wherefores : Neden. Açıklamalar. Amaç.

Wherefor : Ne sebepten.

Wherefrom : Oradan. Nereden. Dan beri. Neden. -den.

Where appropriate : Uygun olduğunda. Uygun olduğu hallerde.

Where are the buses : Otobüsler nerede.

Where are the taxis : Taksiler nerede.

Where are the luggage lockers : Emanet nerede.

Where are the restrooms : Tuvaletler nerede.

Where are we now : Şu anda neredeyiz.

İngilizce Wherefore Türkçe anlamı, Wherefore eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wherefore ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

So : Özel düğüme geçiş damgası. Demek ki. Standart damga takımının çizisel damgaları yerine, üzerinde uzlaşma sağlanmış başka bir damga takımına geçiş için kullanılan bir düğüm genişletme damgası. Şöyle. Öyle mi. Sol notası. Bu kadar. Güya.

Thus : Öyle. O şekilde. Böyle. Şöyle. Böylelikle. Dolayısıyla. Bunun için. Şöylelikle. Bu sonuçla. Bu cihetle.

Hence : Bunun sonucu olarak. Bu cihetle. İçinde. Bunun için. Şu andan itibaren. Dolayısıyla. Bu zamandan sonra. Buradan.

 

By virtue of : Gereğince. Sonucu olarak. -in sayesinde. Yüzünden. Mucibince. -den dolayı. Dolayı. Binaen. -den ötürü.

Inducement : Sebep. Güdü. Bir bilgi alışveriş sürecinde bilgi verenin katılımını sağlamak üzere, özellikle yazışmalı bir soruşturuda kendilerine soru çizinliği gönderilmiş olanların çizinliği yanıtlayarak geri göndermelerini kolaylaştırmak üzere kullanılan ve güdüleyici öğelerle yaratılan benimseme durumu. Saik. Rüşvet. Özendirme. Birini kandırmak için verilen şey. Rüşvet verme. Vesile.

Hereupon : Bundan sonra. Bunun üzerine.

Ergo : Dolayısıyla. Bunun için. İş.

For this reason : Bu sebeple. Bu sebepten dolayı. Bu cihetle. Bu sebepten.

From : Den beri. -den beri. Beri. İtibaren. -den ötürü. Den. Dolayı. Yüzünden. -den bu yana. -den.

Forasmuch : Dolayı. -den beri. Yine de. Madem. Dikkate alınırsa. Göre. Olalı. -dığı için. Rağmen.

Wherefore synonyms : wherefor, why, causatively, on account of this, causation, because, cases, forwhy, motive, as a result of, thusly, why on earth, inducements, grounds, motivation, on account of, on the grounds of, case, hereat, matter, because of the fact that, in connection with, how come, because of, due to, ground, herewith, whence, consequently, thereof, in the cause of, therefore, causa.

Wherefore ingilizce tanımı, definition of Wherefore

Wherefore kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : For which reason. So. Used relatively. The reason why.