Wish türkçesi Wish nedir

 • Temenni etmek.
 • İstemek.
 • İstem.
 • Arzu.
 • Arzu etmek.
 • Dilemek (iyi bir şey).
 • İstek.
 • Temenni.
 • Umut etmek.
 • Hukuk alanında kullanılır.
 • Dilek.
 • Dilemek.

Wish ile ilgili cümleler

English: A hopeful wish comes through in a dream.
Turkish: Aç tavuk kendini darı ambarında görür.

English: "How about a cup of coffee?" "I wish I could, but I have some place I have to go."
Turkish: "Bir fincan kahveye ne dersin?" "Keşke içebilsem ama gitmek zorunda olduğum bir yer var."

English: "Third wish?" The man was baffled. "How can it be a third wish if I haven't had a first and second wish?"
Turkish: "Üçüncü dilek mi?" Adam şaşırdı. "Birinci ve ikinci dileği dilememişsem, o nasıl üçüncü dilek olabilir ki?"

English: "A Happy New Year!" "I wish you the same!"
Turkish: "Mutlu Yeni Yıllar." "Sana da aynısını diliyorum!"

English: "When will Tom get here?" "I really wish I knew."
Turkish: "Tom buraya ne zaman varacak?" "Gerçekten bilmeyi isterim."

Wish ingilizcede ne demek, Wish nerede nasıl kullanılır?

Wish a wish : Dilekte bulunmak. Niyet tutmak.

Wish for : Arzulamak. Arzu etmek. İstemek.

Wish for better times : Daha iyi günler dilemek. Daha güzel günler arzulamak.

Wish fulfillment : Arzu giderme.

Wish good luck : İyi şans dilemek.

Wish you were here : Pink floyd albümü ve syd barret'a ithafen yazılmış hit parçası (1975).

 

Wish wash : Yavan içki.

I wish i were rich : Keşke zengin olsaydım. İsterdim ki zengin olayım. Sadece çok param olsaydı.

As you wish : Nasıl arzu edersen. Keyfin bilir. İstediğin şekilde. Arzu ettiğin gibi. Nasıl isterseniz. Dilediğin gibi. Canın nasıl isterse. Sen nasıl istersen. Nasıl istersen.

I wish to goodness : Allah vere de. Aman keşke. Keşke. Allah vere.

İngilizce Wish Türkçe anlamı, Wish eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wish ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Prayer : Yalvarma. Varlığına inanılan doğaüstü bir güce yöneltilen, çoğunlukla sözlü, belli bir biçim almış dilek. Yakarı. Dua okuma. Niyaz. İbadet eden kimse. Tek kişinin ya da din adamlarınca yönetilen tapınmaya, kutsamaya ve dinsel törene katılan kişilerin; yüce varlıkların, doğaüstü güçlerin yardım ve acımalarını sağlamaları, onları yumuşatmaları için seslenişleri, yakarışları. Duacı. Yakarış.

Beseeched : İstirham etmek. Rica etmek. Yalvarmak.

Desire : Yalvarmak. İmrenmek. Özlemek. Talip olmak. Emel. Cinsel istek.

Cravings : Özlem. Hasret.

Aggravating circumstances : Ağırlaştırıcı sebep. Ağırlaştırıcı nedenler. Cezayı ağırlaştırıcı nedenler. Cezayı ağırlaştırıcı sebepler. Suçu ağırlaştırıcı sebepler. Cezayı ağırlatıcı nedenler.

Abetment : Azmettirme. Kışkırtma. Suça teşvik. (suça) yardımda bolunmak. Yardakçılık etme. Suça katılma. Tahrik ve teşvik. Suç ortaklığı. Cesaretlendirme.

Option : Şık. Seçim. Oy. Seçme yetkisi. Tercih. Alıcıya tanınan süre. Seçme. Bekleme hakkı. Seçilen şey. Taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı, belirli bir süre içinde belli bir fiyattan satma veya alma hakkı veren sözleşme.

 

Be hot on : Çok istemek. Göz koymak. İhtirasla arzulamak. Çok hevesli olmak. Canı çekmek. Arzulamak.

Hopes : Ümit etmek. Beklemek. Ummak.

Administer an oath : Yemin ettirmek. Andiçirme. Ant içirmek.

Wish synonyms : appetites, eager, adjure, beseech, request, administrative districts, optioning, absente, a wide saloon, calling, appetite, administration of justice, ask for it, appetency, be in need of, aspire to, be spoiling for, abstention, like, aim at, volitions, craving, adjures, bent, trust, longed, petitions, adjurations, long for, ambition, accused, wishing, demand.

Wish zıt anlamlı kelimeler, Wish kelime anlamı

Begrudge : İstemeyerek yapmak. Esirgemek. Kaçınmak. Fazla görmek (bir şeyi birine). Kıskanmak. İçine oturmak. Gözü kalmak. Çok görmek. Çekememek. İstemeyerek vermek.

Wish ingilizce tanımı, definition of Wish

Wish kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To desire. To long. To have a desire or yearning. To long for. Longing. Eager desire. To hanker after. Desire. To hanker. To have a mind or disposition toward.