Yönelme nedir, Yönelme ne demek

  • Yönelmek işi, yönlenme

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: yöneltme]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Dış etkilerle ilgili olarak organizma veya hücrenin göstermiş olduğu durum değişikliği, oryantasyon.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: oriyantasyon), (Lat. oriens = yükselme): Yön bulma; dış etkilerle ilgili olarak bir göze içindeki protoplazmaya ait cisimlerin göstermiş olduğu durum değişikliği.

Bilimsel terim anlamı:

Uzay, zaman, durum ya da kişisel ilişkiler açısından bireyin nerede olduğunu ve ne yöne gittiğini kestirebilmesi.

[Bakınız: yönlenim]

İngilizce'de Yönelme ne demek? Yönelme ingilizcesi nedir?:

orientation

Osmanlıca Yönelme ne demek? Yönelme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

teveccüh

Yönelme anlamı, kısaca tanımı:

Yönelme durumu : Ad soyundan bir sözü yönelme kavramıyla fiile veya bir edata bağlayan -a / -e ekiyle kurulan durum, yönelme hâli, datif: yol-a, ev-e (kadar), kapı-y-a (bakmak), bahçe-y-e vb.

Yönelme hali : Yönelme durumu.

Yönelmek : Hedef almak. Amaç olarak benimsemek, yönlenmek. Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek, yönlenmek.

Yönelmeli : Yönelme durumunda olan.

Yönelmeli tümleç : Yapılan işin anlamını bütünleyen ve yönelme durumunda bulunan tümleç: Çocuklar eve geldi.

 

Yönelme grubu : Yönelme eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu grup: boğaza bakan (ev), evine bağlı (erkek), paraya düşkün (kimse) başına buyruk (kadın), cana yakın (insan) vb. || Yönelme grubu, ad, sıfat ve zarf görevi yüklenebilir: Otuz bin dirheme satılan bir büyük elmas (A. H. Tanpınar, Beş Şehir, s. 128). || Tarlaya düşen ve kadını öldüren yıldırım || Bu cümle babana atılmış bir laftı (E. Işınsu, Kaf Dağının Ardında, s. 145). Yoldan geçenler hep oraya bakıyordu. || Aleko suskun ve ezik bir görünüşe bürünmüştür (S. Çokum, Ağustos Başağı, s. 139). Bu söylediklerine inanalım mı? (H. Balıkçısı, Deniz Gurbetçileri, s. 13 vb.

Yönelme hali, datif hali : Azerbaycan Türkçesi: yönlük hal; Türkmen Türkçesi: yööneliş düşüm;Gag.: doorudak hal; Özbek Türkçesi: yonaliş kelişigi; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) beriş keliş ~(D.Uyg.) yöniliş keliş; Tatar Türkçesi: yünäleş kileşe; Başkurt Türkçesi: töbäw kileş; Kmk: bağımpadej ~ bagım geliş; Krç.-Malk.: beriwçü boluş; Nogay Türkçesi: yönelîs kelîs; Kazak Türkçesi: barıs septik; Kırgız Türkçesi: barış cöndömösü; Alt:: bereeçi pubultkış; Hakas Türkçesi: pirîlgîpadej ~ pirîlgî hubulthıs; Tuva Türkçesi: peerinin padeji; Rusça: datelno-napravitelnıypadej; -

Yönelmeli ikileme : Sözcüklerinden biri ya da ikisi yönelme durumunda bulunan ikileme: Göze göz, dişe diş, kana kan mücadele; sağa sola çatmak, ele kola gelmek, çoluğa çocuğa karışmak vb. Yönelme durumu eki ile kurulmuş olan ikileme türü : başa baş, teke tek, cana can, kana kan; baş başa, el ele, göz göze, diz dize, yüz yüze vb.

 

Yönelmeli tamlama : Yönelme durumundaki bazı adların çok defa sıfat görevindeki bazı sözcükleri anlam bakımından tamamlayarak kurdukları tamlama: İçkiye alışık adam, dikişe yatkın el, uykuya doymamış gözler, yere serili kilim, duvara asılı tablo vb. Yönelme durumu eki alarak kurulmuş olan tamlama: Durumuna uygun bir iş arıyordu. Caddeye bakan pencereler kapalıydı. Baba oğul, çarşıya uzanan yolun başında karşılaştılar.

Diğer dillerde Yönelme anlamı nedir?

İngilizce'de Yönelme ne demek? : going towards; tending, inclining

Fransızca'da Yönelme : direction [la], orientation [la], virage [le]

Almanca'da Yönelme : Orientierung f

Rusça'da Yönelme : n. ориентирование (N), ориентировка (F)