Yönetici nedir, Yönetici ne demek

 • Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer.
 • Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle ilgilenen kimse

"Yönetici" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Yönetici ya bir kral, padişah, sultan veya seçimle gelen parlamentodur." - C. Bayar

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Tiyatronun sanat dışındaki her türlü yönetsel ve parasal işlerinin başında olan yetkili.

Bilimsel terim anlamı:

Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi.

Doğrusal olmayan eklem. || Krş.. kipsel yönetici, mantıksal kipsel yönetici, bilgisel yönetici sanısal yönetici, ödevsel yönetici, yeğleme yöneticisi, süresel yönetici.

Kapalı deyimlerden bir kapalı deyim oluşturan yöneten deyim.|| Değişken bağlama imleriyle değişken bağlayıcıları yöneten deyimler olmakla birlikte yönetici değillerdir.

Yumrukoyuncusunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapacağı karşılaşmaların planlanması gibi işlerle uğraşan kişi.

İngilizce'de Yönetici ne demek? Yönetici ingilizcesi nedir?:

manager, acting manager, administrative director, general manager, executive, operator

Yönetici hakkında bilgiler

Yönetici; mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir. Bir yönetici aynı zamanda girişimci olabilir ya da bir girişimci adına ücret karşılığında bu işi üstlenmiş olabilir. Eğer yönetici bu işi ücret karşılığında yapıyorsa, işletmenin kâr ve zarar durumlarından doğrudan etkilenmez fakat bu durumlar kariyer olarak başarı ya da başarısızlığının bir göstergesi olabilir.

 

Yönetici ile ilgili Cümleler

 • Yönetici devrildi ve ülkeden sürüldü.
 • Yönetici birçok sorunla ilgilenir.
 • Ali yöneticiye şikayet ediyor.
 • Yönetici bütün sabah ofis dışında olacak bu yüzden onu günün sonunda tekrar ara.
 • Bunu yöneticinle tartışmak istiyorum.
 • Yönetici başarısızlık için kendini suçladı.
 • Yönetici asistanı olarak çalışıyor.
 • Yönetici almama gerek var mı?
 • Buraya herkes dil öğrenmek için geliyorlar. Çevirirken hata yaptı diye onları engelleyenler yöneticiliği sonradan görmüş gibi davranıyorlar. Yönetici öyle olunmaz. Yardımcı olacağına milletin nefretini kazanıyorlar.
 • Ali 2013'te yöneticimiz oldu.
 • Ali grubun yöneticisi oldu.
 • Emekli olan bir yönetici için bir veda partisi düzenlendi.
 • Benim yöneticim olmanı istiyorum.
 • Yönetici acil bir personel toplantısı yaptı.

Yönetici anlamı, tanımı:

Kişi : Eş, koca. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Yönetici asistanı : Yöneticinin bazı yetkilerini kullanabilen ve üst düzey sorumluluğa sahip olan yardımcı.

Yönetici özeti : Görüşülecek konularda toplantı öncesi yöneticiye sunulan, kısaltılmış açıklamalardan oluşan bilgi notu.

 

Kriz yöneticisi : Zorda kalan işletmeye belirli bir sürede yardım ederek sorunu çözen deneyimli kimse.

Yöneticilik : Yöneticinin görevi, idarecilik. Yönetici olma durumu, idarecilik.

Kriz yöneticiliği : Kriz yöneticisinin yaptığı iş.

Yönetme : Yönetmek işi.

İdareci : İdare eden, hoşgörülü. Yönetici. Becerikli, tutumlu.

Menajer : Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse. Bir spor takımının teknik yöneticisi. Yönetici.

Spor : Kullanışı rahat, kolay olan. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

Takım : Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Takım elbise. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Sigara ağızlığı.

Oyuncu : Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse). Düzenci, hileci. Oyunu seven. Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris.

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş.

Yönetici imge : (Adler) Yaşam planının temelini oluşturan ve kişinin üstünlüğü ile ilgili bir imge. (Gerçeklerle bağlantısı çok zayıf olduğu zaman sinirce belirtisi sayılır.)

Yönetici yetki belgesi : Çiftekercileri yetiştirip, spor bakımından düzenleyen ve yönetenlere verilen yetki belgesi.

Yöneticiler mantığı : Temel mantığa bir ya da birden çok sayıda yönetici (doğrusal olmayan eklem) katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. Krş.. yalınç yöneticiler mantığı, karmaşık yöneticiler mantığı.

Yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi : Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı.

Diğer dillerde Yönetici anlamı nedir?

İngilizce'de Yönetici ne demek? : n. customer service, administrator, boss, controller, director, executive, governor, head, headman, headsman, intendant, manager, overseer, ruler, supervisor

Fransızca'da Yönetici : dirigeant/e

Almanca'da Yönetici : n. Administrator, Chef, Direktor, Manager, Oberhaupt, Vater, Verwalter, Vorsteher

Rusça'da Yönetici : n. руководитель (M), менеджер (M), управляющий (M), правитель (M)

adj. руководящий