Yöresel nedir, Yöresel ne demek

Yöresel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Belli bir yöre ile ilgili, yerel, mahallî, mevzii, lokal
  • Belli bir yöreye özgü.

Yöresel tanımı, anlamı:

Yöre : Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un. Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar.

Yöreselleşme : Yöreselleşmek işi.

Yöreselleşmek : Yerelleşmek.

Yöresellik : Yöresel olma durumu, mahallîlik.

Yerel : Yöresel. Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan. Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal.

Mahal : Yöre.

Mevzi : Yer, mahal. Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge.

Lokal : Dernekevi. Yerel. Müzikli eğlencelerin yapıldığı yer. Yöresel.

Belli : Belirli, muayyen. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr. Beli olan.

Bir : Tek. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Beraber. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Sadece.

 

Özgü : Belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, öze, has, mahsus. Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus. Aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus.

Yöresel ışıklama : Sahne üzerinde yalnızca belli bir bölgeyi aydınlatma. Yalnızca küçük bir alanı ya da noktayı aydınlatma.

Yöresel oyun : Özellikle belli bir yerin kişilerini, törelerini, olaylarını çoğu zaman yöresel ağız ile veren gerçekçi halk oyunu. Yöresel oyun, komedya olabileceği gibi, ahlakçı ve toplumsal bir oyun da olabilir.

Yöresel renk : Bir ülkenin ya da bir çağın niteliklerini yansıtan özellik.

Yöreselleştirme : Yöreselleştirmek işi.

Yöreselleştirmek : Yöresel duruma getirmek.

Yöresel ile ilgili Cümleler

  • Kayısı, Malatya'nın yöresel ürünüdür.
  • Bu kıyafetler yöresel olarak yapılırlar.

Diğer dillerde Yöresel anlamı nedir?

İngilizce'de Yöresel ne demek? : adj. endemic, regional, topical

Fransızca'da Yöresel : local/e

Almanca'da Yöresel : lokal-örtlich

Rusça'da Yöresel : adj. местный