Yüce gönüllü nedir, Yüce gönüllü ne demek

Yüce gönüllü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Soylu, asil

Yüce gönüllü anlamı, kısaca tanımı:

Gönüllü : Çok istekli. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen. Seven kimse veya sevgili.

Gönül : İstek, arzu. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

Yüce gönüllülük : Yüce gönüllü olma durumu.

Soylu : Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.). İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan.

Asil : Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Soy, nesep. Gerçek, esas. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçeklik. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Kök, köken, kaynak.

Diğer dillerde Yüce gönüllü anlamı nedir?

İngilizce'de Yüce gönüllü ne demek? : adj. big-hearted, generous, high-minded

Almanca'da Yüce gönüllü : adj. edelmütig

Rusça'da Yüce gönüllü : adj. великодушный