Yükselti nedir, Yükselti ne demek

"Yükselti" ile ilgili cümle

  • "Ankara'nın yükseltisi 850 metredir."

Coğrafya'daki terim anlamı:

Karalar üzerinde herhangi bir nokta ile deniz yüzü arasındaki düşey uzaklık.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için çeşitli yükseklikte yapılmış olan düzey.

Gitar terimi olarak anlamı:

Telli çalgılarda, normalden yüksekliği çalım zorluğuna, normalden alçaklığı ise ses kalitesinde azalmaya neden olan, tel ve klavye arası mesafe.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir uzambiçimin belirli bir anlam taşıyan öğelerinden biri. Örnek. Tepenin tabana uzaklığı, iki kıyının birbirine uzaklığı, iki tabanın birbirine uzaklığı.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: yükseklik]

Bilimsel terim anlamı:

Yapı tasarçizimlerinde boyutları göstermek için ölçü çizgileri üzerine yazılan sayı, ölçü sayısı.

Bir yerin, başlangıç olarak alınan yatay düzlemden yüksekliği ve bu yüksekliği gösteren sayı.

İngilizce'de Yükselti ne demek? Yükselti ingilizcesi nedir?:

altitude, rostrum, practical, prac, action, bench mark

Osmanlıca Yükselti ne demek? Yükselti Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

râkım, irtifâ'

 

Yükselti hakkında bilgiler

Yükselti ; Bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliği “yükselti” olarak ifade edilir. Bir yerin yüksekliği o yer şekilleri hakkında kesin bilgiler vermez. Zira yer şekilleri denildiğinde dağ, tepe, vadi, ova, plato, çukur, boyun v.s anlaşılır. Ve aynı yer şekilleri farklı yüksekliklerde yer aldığı gibi farklı yer şekilleri de aynı yüksekliklerde yer alabilir. Ege Bölgesinde yer alan Büyük Menderes Ovasının yükseltisi 50 metre civarında iken, İç Anadolu Bölgesindeki Konya Ovasının yükseltisi 900 metre, Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum Ovasının yükseltisi 1800 metre civarındadır. Yine Batı Anadolu’daki bazı dağların yüksekliği Doğu Anadolu’daki ovalardan daha azdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hidroelektrik enerji potansiyelinin Marmara Bölgesindekinden yüksek olmasında yer şekillerinin farklılığı değil yükselti ortalamalarının farklı olması neden olmuştur. Çünkü her iki bölgede yer şekilleri özellikleri benzerdir. Bu nedenle “yükselti” ile “yer şekilleri” farklı şeylerdir. Dolayısıyla yükselti ile yer şekillerinin etkileri de farklıdır.

Yükselti ile ilgili Cümleler

  • Tatil sezonunda, bir çok mağaza fiyatlarını yükseltir.
  • Sesinizi yükseltin.
  • Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
  • İki yıl önce albay rütbesine yükseltildi.
  • Bir litre benzinin fiyatı 12 rupiye yükseltildi.
  • Ateş nabzı yükseltir.
  • Heart of Darkness ırkçılık kadar emperyalizm hakkında önemli sorular yükseltir.

Yükselti kısaca anlamı, tanımı:

Nokta : Hiçbir boyutu olmayan işaret. Yer. Sınır, derece, radde. Orta nokta. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi bulunan yer. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Nöbetçi, gözcü, bekçi.

 

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

Yükseklik : Geometrik biçimlerde, tabandan tepeye olan uzaklık. Yüksek olma durumu. Yükselti. Bir yıldızdan gelen ışın ile ufuk düzlemi arasındaki açı.

Eş yükselti : Yükseklikleri birbirine eşit olan yerler, izohips.

Yükseltilme : Yükseltilmek işi.

Yükseltilmek : Yükseltme işine konu olmak veya yükseltme işi yapılmak.

Eş yükselti eğrisi : Eş yükselti noktaları arasında çizilen çizgilerin oluşturduğu eğri, izohips eğrisi.

Tümsek : Küçük tepe, tüm, tümbek. Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Rakım : Yükselti.

İrtifa : Yükseklik. Yükselti.

Seviye : Düzey.

İfade : Deyiş, söyleyiş. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama.

Şekil : Biçim. Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Anlatım biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi.

Yükselti çizgisi : Bir harita üzerinde eşit yükseklikteki noktaları birleştiren eğri çizgiler. Eş yükseklikteki noktalan birleştiren çizgi.

Yükselti haritası : Yükselti eğrilerinden oluşturulan harita.

Yükselti tasar : Türlü noktaların yükseltileri, bu noktaların bir tasarda belirtilen yerlerinin yanına yazılarak düzenlenmiş tasar.

Yükselti üzerinde denge : Bir ayaklık ya da yükselti üzerinde dengelenme biçimi.

Yükseltici gen : Komşu genlerin transkripsiyonunu uyaran veya artıran genomik dizilimler, enhanser gen.

Yükseltili geometri : (Kotlu geometri) (matematik)

Yükseltilmiş yol : Çevresindeki yollardan ve yapılardan daha yüksekte bulunan yol.

Yükseltim : Bir ses sinyalinin güçlendirilerek hoparlör için hazır hâle getirilmesi süreci.

Yükseltir dönüştüreç : Dalgalı akımın gücüne ilişmeden gerilimini yükselten aygıt.

Yükseltisini ölçmek : (kotlamak) (matematik)

Diğer dillerde Yükselti anlamı nedir?

İngilizce'de Yükselti ne demek? : n. altitude, elevation, ridge, rise

Fransızca'da Yükselti : altitude [la]

Almanca'da Yükselti : Höhe

Rusça'da Yükselti : n. высота (F)