Yüzer havuz nedir, Yüzer havuz ne demek

  • Denizde gemi onarımında kullanılan havuz

Osmanlıca Yüzer havuz ne demek? Yüzer havuz Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

plastik tecrübesi

Yüzer havuz anlamı, kısaca tanımı:

Yüzer : Yüz sıfatının üleştirme biçimi, her birine yüz, her defasında yüzü bir arada olan.

Havuz : Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer. Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer.

Deniz : Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Onarım : Tarihî eser niteliği taşımayan yapıların onarılması, renovasyon. Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme, restore etme. Onarma işi, tamirat, tamir.

Diğer dillerde Yüzer havuz anlamı nedir?

İngilizce'de Yüzer havuz ne demek? : n. wet dock