Yılandili nedir, Yılandili ne demek

Yılandili; bir bitki bilimi terimidir.

  • Küçük eğrelti otu (Ophioglossum)

Yerel Türkçe anlamı:

Uzun ve düzgün.

İnce uzun bir çeşit fasulye.

Başağında düzgün iki sıra taneleri olan bir çeşit arpa.

Uzun, sivri yapraklı bir ot.

Diğer sözlük anlamları:

Hanım iğnesi de denilen ince, narin kayık, piyade.

Yılandili tanımı, anlamı:

Yılan : Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan. Sinsi ve hain.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses). Niteliği aşağı olan, bayağı. Geri aşamada. Küçük abdest. Yaşı daha az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Niceliği az olan.

Eğrelti : Eğrelti otu.

Yılandili süğü : İnce, keskin süngü.