Yıllık nedir, Yıllık ne demek

Yıllık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bir yıl için, senelik, senevi.
 • Bir yılda verilen ücret.
 • Yılda bir yapılan.
 • Bir yıl içinde olan.
 • Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap
 • Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan.
 • Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak.
 • Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.

"Yıllık" ile ilgili cümle

 • "O gün yıllık hesapları getirmişlerdi." - F. R. Atay
 • "Evi yıllık tuttular."
 • "Bu evin yıllığı sekiz bin liradır."
 • "Kuruluşun yıllık toplantısı."

Yerel Türkçe anlamı:

Yıllık ücret.

Antepçıbanı.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Yıla ilişkin.

Edebi terim anlamı:

Yılda bir çıkan ve son yılın her çeşit olaylarını kaydeden eser.

Tarih'teki anlamı:

Yılda bir çıkarılan ve yılın olaylarını göstermek üzere düzenlenen kitap.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Yılda bir olan, senelik, bir yıl süren.

Bilimsel terim anlamı:

 

Kamu borçlarının değişik bölümlerinin birleştirilmesi.

Yılda bir çıkan ve o yıla özgü belirli bir alana ya da konuya ilişkin olguları, olayları kapsayan yapıt.

İngilizce'de Yıllık ne demek? Yıllık ingilizcesi nedir?:

yearly, consolidated annuity, year book, almanac

Fransızca'da Yıllık ne demek?:

annuel, elle

Osmanlıca Yıllık ne demek? Yıllık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

senevî, salname

Yıllık anlamı, kısaca tanımı:

Yıllık ortalama : Bir yılın verilerine göre hesaplanan ortalama.

Çok yıllık : Çiçek açmadan önce birçok yıl yaşayan (bitki). Yıllarca toprak üstünde ve toprak altında canlılığını sürdürebilen bitki.

Kırkyıllık : Çok eski, köklü.

Yüzyıllık : Yaklaşık olarak sürerliği yüzyıl olan, asırlık.

Yıllıkçı : Yıllıklı.

Yıllıklı : Ücreti yılda bir verilen, yıllıkçı.

Senelik : Yıllık.

Senevi : Yıllık.

Doğum : Doğma işi, tevellüt, veladet. Bir kimsenin doğduğu yıl.

Geçmiş : Arkada kalan hayat. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Geçme işini yapmış. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Çürümeye yüz tutmuş.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Kitap : Kutsal kitap. Herhangi bir konuda yazılmış eser. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

Bülten : Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. Dergi.

Bir : Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Bu sayı kadar olan. Sayıların ilki. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

 

Yıl : Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem, sene. Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. On iki aylık dönem.

İçin : Düşüncesince, kendince, göre. Hakkında. Süre belirten bir söz. -den dolayı, -den ötürü. Oranla, göz önünde tutulursa. Neden ve sonuç belirten bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Amacıyla, maksadıyla. Uğruna, yoluna.

İçinde : Süresince, zarfında. ... ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Ücret : Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para. İş gücünün karşılığı olan para veya mal.

Yıllık afrika balığı : Küçük parlak renkli ve çok dayanıklı, Afrika’nın batı sahillerinin yerli balığı olan bir akvaryum balığı.

Yıllık bahar devinmesi : İlkbahar noktasının batı yönünde yaptığı kaymanın bir yıllık değeri (50",4).

Yıllık bildirim : Bir takvim yılında sağlanan arı geliri gösteren ve vergi örgütlerine verilmesi yasasına göre zorunlu olan bildirim.

Yıllık bildirim yapılmayacak durumlar : Yasasında ayrıntıları ile belirtildiği gibi vergi bağışıklık sınırları içinde kalan gelirlerle ve toplama yapılması gerekmiyen işlemlerle bağımlı kalmak koşulu ile yıllık bildirimde bulunma zorunluluğunun olmaması.

Yıllık değişim : Bir yıl içinde meydana gelen değişme niceliği.

Yıllık dengelem : Yıllık sayışım ve işlemler sonuçlarını ana ayrıntıları ile gösteren ve tecimsel kuruluşun kâr ve yitirce durumlarını gösteren dengelem.

Yıllık devinim : Yeryuvarlağının güneş çevresinde 365 1/4 günde tamamladığı devinim, bk. yörüngesel devinim.

Yıllık devinme : Bir yıl boyunca ya da bir yıl içinde yapılan devinme.

Yıllık gelir : Yıllık kazanç, sıradan yıllık kazanç bölümü.

Yıllık gelir vergisi ödeme bölümleri : Yıllık bildirimler üzerine gerçekleştirilen gelir vergilerinin kişinin yararına ve cezalı ödemeye yer verilmeksizin yasasında gösterilen bölüntülerle belirli zamanlarda ödenmesi.

Yıllık ile ilgili Cümleler

 • Üç yıllık bir sözleşmem var.
 • Yıllık üyelik ücreti ne kadar?
 • Geçenlerde üç yıllık erkek arkadaşımdan ayrıldım.
 • Bu şirket ve ben üç yıllık bir sözleşme imzaladık.
 • Yıllık gelirin nedir?
 • Bu ağaç yaklaşık olarak üç yüz yıllıktır.
 • Ali üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
 • Yıllık gelirim yaklaşık on milyon yen, sanırım.
 • Bu bir yıllık bir gelenek oldu.
 • Babamın biriktirdiği 30 yıllık gazeteleri keşfettim.

Diğer dillerde Yıllık anlamı nedir?

İngilizce'de Yıllık ne demek? : adj. annual, etesian, sessional, yearly

adv. yearly

n. almanac, annual, calendar, yearbook

Fransızca'da Yıllık : annal/e, annuel/le

Almanca'da Yıllık : n. Almanach, Annalen, Jahrbuch

adj. alljährig, alljährlich, jährig, jährlich

Rusça'da Yıllık : n. ежегодник (M), лета (PL)

adj. годовой, годичный, годовалый, ежегодный, однолетний