Yağlı kapı nedir, Yağlı kapı ne demek

Yağlı kapı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Çalıştırdığı kişiye bol para, yiyecek, eşya veren aile, kuruluş vb

"Yağlı kapı" ile ilgili cümleler

  • "İşte bize de böyle bir yağlı kapı lazımdır." - H. R. Gürpınar

Yağlı kapı anlamı, kısaca tanımı:

Yağlı kapıya konmak : Rahat, sıkıntısız bir yere girmek, geçimini başkasının üstüne yıkmak.

Yağlı : Yağla yapılmış. Üzerinde veya içinde yağı olan. Yağdan kirlenmiş veya lekelenmiş olan. Besili, semiz. Yağı çok olan. Bol ve kolay kazanç sağlayan.

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Gidere yol açan gereksinim. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Devlet dairesi. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Ev gezmesi için gidilen yer.

Çalış : Çalma işi.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

 

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Yiyecek : Yenebilen. Yenmeye elverişli olan her şey.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Aile : Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma.