Yaş dağılımı nedir, Yaş dağılımı ne demek

  • Bir toplumu oluşturan kimselerin yaşlara göre sayısal dağılımı

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir popülasyondaki her bir yaş grubu içerisindeki bireylerin sayısı veya oranı.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir toplum ya da toplumsal küme nüfusunun yaş kesimlerine göre dağılma oranları.

İngilizce'de Yaş dağılımı ne demek? Yaş dağılımı ingilizcesi nedir?:

age distribution

Yaş dağılımı anlamı, kısaca tanımı:

Dağılım : Paylaşım. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı. Dağılarak birbirinden ayrılma. Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması. Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü. Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Sayısal : Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital. Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav).