Yadsımak nedir, Yadsımak ne demek

  • Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek.
  • Var olan bir şeyi yok saymak, yokumsamak.
  • İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak

"Yadsımak" ile ilgili cümleler

  • "Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur." - S. İleri
  • "Değerlerimizden kopmadan, şanlı geçmişimizi yadsımadan bir orta yol aramalıyız." - İ. Aral

Yadsımak tanımı, anlamı:

Yadsıma : Yadsımak işi, yokumsama, inkâr. Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme, nefiy.

Tanık : Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit.

Yapma : Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi.

Bilme : Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilmek işi.

Söylemek : Türkü, şarkı vb. okumak. Haber vermek. Yapılmasını istemek. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Sipariş etmek. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Yazmak, düzmek.

Saklamak : Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak. Bozulmadan doğal durumları ile durmasını sağlamak, korumak, muhafaza etmek. Gizli tutmak, duyurmamak. Korumak, esirgemek. Elinde bulundurmak, tutmak. Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak. Birine vermek için ayırmak.

 

Yabancı : Başka bir milletle ilgili olan. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan. Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Tanınmayan, bilinmeyen, yad. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan.

Saymak : Ödemek, peşin vermek. Arka arkaya söylemek, sıralamak. Varsaymak, tutmak, farz etmek. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey gözüyle bakmak, addetmek. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek. Hesaba katmak, dikkate almak. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak. Önemsemek. Geçer tutmak. Gibi görmek, kabul etmek. Sayıları arka arkaya söylemek.

Diğer dillerde Yadsımak anlamı nedir?

İngilizce'de Yadsımak ne demek? : v. abnegate, deny, disown

Fransızca'da Yadsımak : nier, renier, contester, dénier, désavouer, s'inscrire en faux contre, se défendre

Almanca'da Yadsımak : v. verleugnen

Rusça'da Yadsımak : v. отрицать, отрекаться, отречься