Yahudi arapçası nedir, Yahudi arapçası ne demek

Yahudi arapçası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin konuşup yazdıkları, ölçünlü olmayan Arapça

Yahudi arapçası kısaca anlamı, tanımı:

Yahudi : Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Arap : Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse. Koyu esmer. Fellah. Fotoğrafın negatifi.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

Ölçünlü : Standart.