Yahudilik nedir, Yahudilik ne demek

Yahudilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Yahudi olma durumu, Musevilik.
  • Yahudi dini, Musevilik

Yahudilik tanımı, anlamı:

Musevilik : Yahudilik.

Yahudi : Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yahudilik anlamı nedir?

İngilizce'de Yahudilik ne demek? : n. Judaism

Almanca'da Yahudilik : n. Judentum

Rusça'da Yahudilik : n. иудаизм (M)