Yaklaşık nedir, Yaklaşık ne demek

Yaklaşık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî

"Yaklaşık" ile ilgili cümleler

 • "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."

Hukuki terim anlamı:

takrîbî.

İngilizce'de Yaklaşık ne demek? Yaklaşık ingilizcesi nedir?:

approximate

Fransızca'da Yaklaşık ne demek?:

convergent

Osmanlıca Yaklaşık ne demek? Yaklaşık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

yakîn

Yaklaşık hakkında bilgiler

Circa veya aynı anlama gelen Türkçe Yaklaşık veya Tahmini, (Latince etrafında, hakkında anlamına gelir.) İngilizce bir kalıp olan ve genellikle yazımda c. veya ca. olarak kısaltılarak kullanılan (ayrıca circ. veya cca olarak da kullanımına rastlanabilir.) tarih yazımıdır. Sıklıkla İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hırvatça, Almanca ve Slovakça dillerinde olaylara veya soy biliminde yaklaşık doğum ve ölüm tarihlerini belirtmek amacıyla kullanılır.

Yaklaşık ile ilgili Cümleler

 • Yaklaşık 1:58'lik o akordun ne olduğunu tam anlayamıyorum. Birisi bana yardım edebilir mi?
 • Yaklaşık 1.000 kişi vardı.
 • Ali yaklaşık otuz dakika önce ayrıldı.
 • Savaş yaklaşık iki yıl boyunca sürdü.
 • Yaklaşık 10.000 yene mal olacak.
 • 28 Şubatta ö.s. yaklaşık saat üçte buluşabilir miyiz?
 • Yaklaşık 10 kişi bekliyor.
 • Buradan kıyıya yaklaşık üç kilometre var.
 • Yaklaşık 11:00'de evde olacağız.
 • Yaklaşık 1.35'te istasyona varacağım.
 • Onlar birlikte yaklaşık on yıl geçirdiler.
 • Biz akşam yaklaşık altıda binadan ayrıldık.
 • Yaklaşık 10 dakika önce ayrıldı.
 • Ali yılda yaklaşık bir milyon dolar kazanıyordu.
 

Yaklaşık kısaca anlamı, tanımı:

Yaklaşık olarak : Aşağı yukarı.

Yaklaşık bilgi : Bilimsel bakımdan geçerli sayılabilecek kadar açık ve nesnel olan fakat bilim geliştikçe yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekecek olan bilgi.

Yaklaşık değer : Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri.

Gerçek : Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Temel, başlıca, asıl. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan. Doğruluk. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Gerçeklik. Yapay olmayan.

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

 

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

Eksik : Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Az. İhtiyaç duyulan şey. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Aralarında ayrım olmayan.

Yaklaşık birim : (…)

Yaklaşık bootstrap güven yöntemi :

Yaklaşık çift uyaklı : [Bakınız: iç uyaklı, çift uyaklı]

Yaklaşık çizim yöntemi : Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış bir veri dizisindeki ilişkiyi, gözlemlere olabildiğince uyan yaklaşık bir çizgi ile gösterme yöntemi.

Yaklaşık ençok olabilirlik tahmincisi :

Yaklaşık kök : Bir f işlevi için, f(x).= 0 denklemini sağlayan kök bulunamadığında, belirli kimi yöntemlerle köke yeterince yakın olarak bulunan sayı.

Yaklaşık ml tahmincisi :

Yaklaşık qml :

Yaklaşık sıra birimi : Bir E sıralı doğrusal uzayında, her (...) koşullarını gerçekleyen (…)ağı.

Yaklaşık sözde ençok olabilirlik yöntemi :

Diğer dillerde Yaklaşık anlamı nedir?

İngilizce'de Yaklaşık ne demek? : adj. approximate, approximative, proximate, rough, some

adv. about, circa, just about, well nigh

Fransızca'da Yaklaşık : approximatif/ive, approchant/e, aproché/ée, à peu près, dans les

Almanca'da Yaklaşık : n. Überschlag

adj. annähernd, überschlägig

adv. rund, um

Rusça'da Yaklaşık : n. натяжка (F)

adj. приблизительный, примерный

adv. примерно