Yalancı biçme nedir, Yalancı biçme ne demek

Yalancı biçme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

Tabanları aynı sayıda kıyı içeren ve öteki yüzleri birer yamuk ya da koşutkıyılı olan biçmemsi.

Yalancı biçme kısaca anlamı, tanımı

Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı

Yalan : Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır. Yalancı kimse. Uydurma.

Yalancı : Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse. Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş.

Koşutkıyılı : Karşıt kıyıları koşut olan dörtgen.

Biçmemsi : Köşeleri iki koşut düzlemden biri ya da öteki üzerinde kalan çok yüzlü.

Tabanlar : Manisa ili, Soma ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Yüzler : Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru üçüncü rakamının bulunduğu yer.

Taban : Ayağın alt yüzü, aya. Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide. Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. Yaradılıştan. Ayakkabının alt bölümü. Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır. Tarlanın düz ve verimli kesimi. Bir ırmağın en derin olan orta yeri. Huy bakımından. Temel. Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. Kaide. Bir şeyin en alt bölümü. Değerlendirmede en alt derece.

 

Yamuk : Bir yana doğru eğik olan. Birine karşı yanlış davranma. Sözünden dönen, yanlışlık yapan (kimse). Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgen.

Birer : Herkese bir.

İçere : İçeri.

Koşut : Paralel.

Öteki : Diğeri, öbürü. Öbür, diğer. Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan. Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

İçer : Oda, oturma odası.

Ötek : Korkak. Çok öten kuş. Çok öten, çok ses çıkaran : Ötek araba. [Bakınız: ötân]. Geyik. Sürekli su çıkan yer.

Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. Pire. Bire!, Bireh!. Takke. (Cihangazi Bozüyük Bilecik). Hey! ey! be! aman!.

Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o.

Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı.

Diğer dillerde Yalancı biçme anlamı nedir?

İngilizce'de Yalancı biçme ne demek ? : prismoid