Yaltaklanmak nedir, Yaltaklanmak ne demek

  • Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek

"Yaltaklanmak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ona buna yaltaklanan hizmetçi Şükriye'nin bu numaralarından faydalanırdı." - H. Taner

Yaltaklanmak tanımı, anlamı:

Yaltaklanma : Yaltaklanmak işi, dalkavukluk.

Yaltak : Dalkavuk.

Görünmek : İzlenim uyandırmak. Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek. Azarlamak. Gözdağı vermek. Benzemek, görünüşünde olmak.

Onursuz : Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

Davranmak : Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak. Bir şeye el atmak, girişmek. Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak.

Dalkavukluk : Dalkavukça davranış, kemik yalayıcılık, çanak yalayıcılık, yağcılık, yalakalık, yalpaklık, yaltakçılık, yaltaklanma, yaltaklık, tabasbus, huluskârlık.

Tabasbus : Yaltaklık.

Diğer dillerde Yaltaklanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Yaltaklanmak ne demek? : v. adulate, soap down, beslaver, blandish, blarney, court, cringe, fawn, grovel, hustle, play to, slaver, toady, truckle, wheedle

Fransızca'da Yaltaklanmak : flatter, flagorner, s'aplatir

Almanca'da Yaltaklanmak : v. einkratzen: sich einkratzen, katzbuckeln, scharwenzeln

Rusça'da Yaltaklanmak : v. льстить, подхалимничать, низкопоклонничать, раболепствовать, лебезить, подлизываться, угодничать, пресмыкаться, польстить