Yanlı nedir, Yanlı ne demek

Yanlı kısaca anlamı, tanımı:

Çok yanlı : Farklı görüş açılarını içeren.

Tek yanlı : Tek taraflı.

Yanlık : Kahvaltıda ve diğer öğünlerde ana yiyeceğin yanında verilen çerez türü veya domates, salatalık vb. yiyecekler.

Yanlılık : Yandaşlık.

Yanlış : Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı. Hatalı bir biçimde. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

Yanlış ata oynamak : Tercihinde yanlış yapmak.

Yanlış çıkmak : Yanlış olduğu anlaşılmak.

Yanlış kapı çalmak : İsteğinin yapılmayacağı, yersiz sayılacağı bir yere başvurmak.

Yanlış yere : Boşuna, yanlış olarak.

Yanlış yunluş : Yanlış bir biçimde.

Yanlışını çıkarmak : Yanlışını bulup göstermek.

Yanlışlık : Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata.

Yanlışlıkla : Yanılarak, bilmeyerek, sehven.

Yanlıştan dönmek : Bir işte yapılanın yanlış olduğunu anlayıp yeni bir uygulamaya geçmek.

Çok yanlılık : Çok yanlı olma durumu.

Yalan yanlış : Üstünkörü, karmakarışık. Doğru, düzgün olmasına önem verilmeyerek. Gerçek olmayan, yanlış şeylerle dolu.

Yaygın yanlış : Galatımeşhur.

 

Yandaş : Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraflı, taraftar.

Yanlı beşerleme : [Bakınız: beşerleme]

Yanlı kestiriri : (kuramsal istatistik) Beklenen değeri, evrendeğere eşit olmayan kestirici. bk. yan.

Yanlı örneklem : (örnek.) Dizgesel yanılgı içeren bir süreçle elde edilen örneklem.

Yanlı örnekleme : Evren dizelgesinin eksikliği, seçme işleminin yetersizliği ya da uygulama yanlılığından ötürü içinden seçildiği evreni yansıtma niteliğinden yoksun örnekleme.

Yanlı sınama : (İstatistiksel sınamalar) Karşıt önsav doğru olduğunda, yokluk önsavını geri çevirme olasılığının, yokluk önsavı doğru olduğu zaman geri çevirme olasılığından (birinci tür yanılgıdan) daha küçük olduğu sınama.

Yanlı soru : Kuruluş ve biçimlenişi ya da dile getirilişiyle belli bir yönde yanıtlar almaya eğilimli soru.

Yanlığda : Çelme.

Yanlıh : Keçi, koyun postundan yapılmış yayık ya da ayran koymaya yarayan tulum

Yanlış anlama : Bir soru ya da sınarda yanıtlayıcının kişisel deneyim, bilgi ve ilgi alanı dışında kalan, özel anlamlı, uygun bağlam ve biçimde kullanılmayan sözcük, terim, deyim ve anlatımların beklenenden değişik anlaşılması.

Yanlış anlamlı mutasyon : DNA ipliğinde bir baz çiftinin mutasyonu ile mRNA kodonunda, dolayısıyla da amino asitte değişikliğe sebep olan gen mutasyonu.

Yanlı ile ilgili Cümleler

 • Yanlış adrese gittim.
 • Burak bile neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışmadı.
 • Onun kızgın olduğu göz önüne alınınca, bir yanlış anlama olmalı.
 • Yanlış anda geliyorsun.
 • O korkunç bir şekilde yanlış olurdu.
 • Yanlış.
 • Yanlış adamı yakaladınız.
 • Ne söylendiğini yanlış anladığına eminim.
 • Yanlış anladığına eminim.
 • Ben yanlış kişiyle evlendim.
 • Yanlış alarmmış.
 • Yalnızca bir yanlış anlamamıydı?
 • Yanlış anladım.
 • Neden bazı insanlar et yemenin manevi açıdan yanlış olduğunu düşünüyor?
 

Diğer dillerde Yanlı anlamı nedir?

İngilizce'de Yanlı ne demek? : adj. equal

Fransızca'da Yanlı : tendancieux/euse

Almanca'da Yanlı : n. Befürworter

adj. parteilich, voreingenommen

Rusça'da Yanlı : n. сторонник (M), приверженец (M)