Yapışlı nedir, Yapışlı ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Yapınca: Şu işleri yapışlı, seninle gezmeğe gidelim.

Yapışlı anlamı, tanımı

Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni

Yapış : Yapma işi.

Yapınca : Çoban yağmurluğu, yamçı. Çoban yağmurluğu. Keçeden yapılmış bir çeşit pelerin; dört direkli çadır.

Gezme : Gezmek işi, seyran.

İşler : Nicem düzeneğinde, bir yöneye uygulanınca başka bir yöney veren matematiksel nesne.

Seni : Yüksek, yüce.

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

Gide : Koyunları kovalama ünlemi.

Şu : 1. Engin. Şu (işaret sıfat ve zamiri).

Diğer dillerde Yapışkanbalığıgiller anlamı nedir?

İngilizce'de Yapışkanbalığıgiller ne demek ? : remoras