Yapılmak nedir, Yapılmak ne demek

  • Yapma işine konu olmak
  • Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

"Yapılmak" ile ilgili cümleler

  • "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır." - B. Felek

Diğer sözlük anlamları:

Karışmak, keçeleşmek.

Kapanmak, örtülmek, seddolunmak.

Yapılmak tanımı, anlamı:

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Anlaşma yapılmak : Anlaşma belgesi düzenlenip imzalanmak.

Yapma : Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi.

Gerçekleştirilmek : Gerçek duruma getirilmek.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Çıkarılmak : Çıkarma işine konu olmak.

Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje.

Olmak : Yetişmek, olgunlaşmak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Sarhoş olmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bulunmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Geçmek, tamamlanmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Yol açmak. Sürdürmek, yürütmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Uymak, tam gelmek. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek.

 

Yapılmaklık : Yapılış biçimi, yapılması.

Yapılmak ile ilgili Cümleler

  • Hiçbir şey yapılmak zorunda değil.
  • Bu derhal yapılmak zorunda değil.
  • Bu, pazartesiye kadar yapılmak zorunda.
  • Onun bugün yapılmak zorunda olduğunu biliyorsun, değil mi?
  • Birçok bağımsız film düşük bütçelerle yapılmaktadır.
  • Parti dedi: "Bu yapılmak zorunda!" - Komsomol cevap verdi: "Yapılacak!"
  • Bu iki pantolon farklı malzemelerden yapılmaktadır.

Diğer dillerde Yapılmak anlamı nedir?

İngilizce'de Yapılmak ne demek? : v. be done, go

Fransızca'da Yapılmak : être fait, se faire, s'accomplir, s'accorder, s'opérer, se tenir

Almanca'da Yapılmak : v. unterlaufen

Rusça'da Yapılmak : v. делаться, производиться, изготавливаться, твориться, вестись, совершаться, состояться, изготовиться, совершиться