Yapımcı nedir, Yapımcı ne demek

  • Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş.
  • Bir filmin çevrilişiyle ilgili bütün yönetim işlerini üzerine alan, sermayesini veren kimse, prodüktör
  • Radyo, sinema programları düzenlemekle görevli kimse, programcı.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Tecimsel oyunların gerçekleştirilmesinde anaparayı koyan ve bütün yönetim işlerini yüklenen kişi.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: üretici]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir ya da birden çok izlencenin ana konusunu bulan; izlencenin hazırlanması, gerçekleştirilmesi çalışmalarını yönetmenle ya da tek başına yürüten kimse; televizyon yapımcısı, izlenceci. (Sinema yapımcısından değişik olarak televizyon yapımcısı, yapımın sanat yönünü de gözetir ve genellikle izlenceye bir kişilik, deyiş kazandırmakta payı olur).

Bir yapımevinin başkanı, yöneticisi; sinema yapımcısı.

 
 

Bir filmin çevrilişi ve işletilmesiyle ilgili tüm yönetimsel ve parasal işlevi üstlenen, filmin anaparasını sağlayan kimse.

İngilizce'de Yapımcı ne demek? Yapımcı ingilizcesi nedir?:

producer, film producer, television producer

Yapımcı kısaca anlamı, tanımı:

Prodüktör : Üretici. Yapımcı.

Yapımcılık : Yapımcı olma durumu. Yapımcının işi.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Konulma : Konulmak işi.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğruluk. Temel, başlıca, asıl. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Gerçeklik. Yapay olmayan. Yalan olmayan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kuruluş : Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Yapımcı satış ederi : Toptancı ve perakendeci arasındaki çekişmeyi önlemek için yapımcı tarafından saptanan satış ederi.

Yapımcı-yönetmen : Yapımcılık ve yönetmenlik işini birlikte yürüten kimse.

Yapımcı-yönetmen-oyunluk yazarı : Yapımcılık, yönetmenlik ve oyunluk yazarlığı işlerini birlikte yürüten kimse.

Yapımcılar birliği : Bütün dünyadaki yapımcıları bir arada toplamağa çalışan bir dernek.

Yapımcı ile ilgili Cümleler

  • Dünyanın ilk dönme dolabı Şikago'da yapıldı. Ona yapımcısının adı verildi, George Washington Gale Ferris, Jr.
  • Ali inanılmaz bir film yapımcısı.
  • Tarihin gerçek yapımcıları kitlelerdir.
  • Onların yetenekli bir yapımcısı var.

Diğer dillerde Yapımcı anlamı nedir?

İngilizce'de Yapımcı ne demek? : n. producer

Fransızca'da Yapımcı : producteur/trice [le][la]

Almanca'da Yapımcı : n. Konstrukteur

Rusça'da Yapımcı : n. продюсер (M)