Yapıt nedir, Yapıt ne demek

  • Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser
  • Yayın, kitap.

"Yapıt" ile ilgili cümle

  • "Dergilerde bol bol, yapıtı bir yana bırakıp yazar kişiliklerine sataşan yazılara rastlarız." - A. Ağaoğlu
  • "Yapıtının sağlamlığına güvenen her sanatçı gibi şakasını da iyi karşılamıştı." - H. Taner

Hukuki terim anlamı:

eser. ~ sözleşmesi: istısnâ' akdi.

Bilimsel terim anlamı:

İyesinin özelliğini taşıyan, gerek biçim ve gerekse içeriği bakımından birlik gösteren düşünü ve sanat ürünü.

İngilizce'de Yapıt ne demek? Yapıt ingilizcesi nedir?:

work

Yapıt tanımı, anlamı:

Başyapıt : Şaheser.

Emek : Uzun ve yorucu, özenli çalışma. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Ürün : Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Eser. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.

Eser : İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Yayın, kitap, yapıt.

 

Yayın : Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

Kitap : Kutsal kitap. Herhangi bir konuda yazılmış eser. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

Yapıt hakkı : Sanat ürünü, estetik yapıt iyelerinin ve diğer yazarların meydana getirdikleri yapıtları nedeniyle taşıdıkları haklar. Herhangi bir kimsenin bir yapıtı (film, televizyon oyunu, oyunluk, beste, vb.) yaratmasından, gerçekleştirmesinden doğan ve yasalarla güvence altına alınan tüm hakları. Bir yapıt oluşturan kişiye tanınan ve yasalarla güvenlik altına alınan akçalı, öznel, izleme ve basım haklarının tümü.

Yapıt hakkı belgesi : Hakkın doğumu için kütüğe yazım kuralını kabul eden ve uygulayan ülkelerde, kütüğe geçirildiğini ve hakkın doğduğunu gösteren belge (eskiden bizde bu uygulama vardı, bugün ABD gibi ülkelerde görülmektedir).

Yapıt hakkı bildirimi : Yapıt hakkının korunması için ilgili yere yapılan bildirim.

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı : Yapıt hakkının korunması için kütükte gereken işlemin yapılması.

Yapıt hakkı iyesi : Yapıt hakkını taşıyan kimse. Yapıta kendi özelliğini veren, yapıtı yaratan kişi.

Yapıt hakkı kitaplığı : Yapıt hakkı yasasından yararlanmak amacıyla gönderilen yapıtların bulunduğu kitaplık.

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri : Kütük işlemlerini düzenli olarak yürütebilmek ve hakların yokolmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla yapılan sınıflar (ABD nde 13 sınıf bulunmaktadır).

 

Yapıt hakkı kütüğü : Yapıt hakkının sağlanması ve korunması için tutulan kütük. Yapıt haklarının doğumunu ve korunmasını sağlamak üzere düzenlenen kütük.

Yapıt hakkı negatifi : Bir film üzerindeki yapıt hakkının korunabilmesi için yapıt hakkı kütüğüne ya da yetkili başka bir kuruluşa sunulan örnek negatif.

Yapıt hakkı odası : Yapıt hakkının doğumu için gereken işlemleri yürüten ve kütüğü tutan yönetim bölümü.

Diğer dillerde Yapıt anlamı nedir?

İngilizce'de Yapıt ne demek? : n. composition, handiwork, production, work

Almanca'da Yapıt : n. Opus, Werk

Rusça'da Yapıt : n. произведение (N), творение (N), труд (M), творчество (N)