Yaptırım gücü nedir, Yaptırım gücü ne demek

  • Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlayan güç

Yaptırım gücü anlamı, kısaca tanımı:

Yaptırım : Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide. Yaptırma işi. Yasaya, kurala karşı yapılmış olan aykırı davranışlara verilen ceza.

Kanun : Geçerli olan kural. Yasa. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.

Ahlak : Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Buyruk : Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman. Egemenlik.

Getirilme : Getirilmek işi.